[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมบูรณาการ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 143 อัลบัมภาพ

No. 19471   กิจกรรมบูรณาการ ป.3 เรื่อง Eco to Zero “รักษ์โลกลดพลาสติก”  
No. 19446   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้น ป.5 (อัลบัม 2)  
No. 19445   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้น ป.5 (อัลบั้ม1)  
No. 19437   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง "นวัตวิถี ของดีล้านนา ภูมิปัญญากาสะลอง"  
No. 19401   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป.2  
No. 18634   บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 2/7  
No. 18011   กิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
No. 18010   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "World of Dance"  
No. 18008   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง "The Legends of our heroes"  
No. 18000   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
No. 17993   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.6  
No. 17992   กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
No. 17517   กิจกรรมบูรณาการ ป.3 เรื่อง มหัศจรรย์สีสันแห่งธรรมชาติ  
No. 17458   กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้น ป.1 เรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ถิ่นล้านนา" (อัลบั้ม2)  
No. 17450   กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้น ป.1 เรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ถิ่นล้านนา" อัลบั้ม 1  
No. 17401   กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
No. 17388   กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี  
No. 17380   กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
No. 16864   กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้นป.4 เรื่อง "ธรรมชาติบันดาลใจ"  
No. 16849   วิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อ สอนการตัดกระดาษและพับกระดาษ