[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมบูรณาการ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 140 อัลบัมภาพ

No. 6654   คณะกรรมการครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ Wonderful Things ”วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554  
No. 6647   งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับกิจกรรมบูรณาการ และกลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตกรรมพื้นบ้าน ตอน ประโยชน์ของกระบอกไม้ไผ่  
No. 6643   คณะกรรมการครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง "ตามรอยพ่อ 84 พรรษา มหาราชา" วันพฤหัสที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554  
No. 6642   คณะกรรมการครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง "All about plant" วันพฤหัสที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554  
No. 6635   คณะกรรมการครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง "ต้นไม้มหัศจรรย์" วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554  
No. 6631   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ชมภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ตอน ศึกนันทบุเรง วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554  
No. 6629   คณะกรรมการครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง พืชผักพื้นบ้าน ทำอาหารง่ายๆ สมุนไพรมากคุณค่าวันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554  
No. 6628   คณะกรรมการครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง ปลาทู คู่คนไทย วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554  
No. 6578   กิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพ ตอน มาประดิษฐ์ของใช้กันเถอะ (ตัวหนีบกระดาษจากไม้)  
No. 6559   งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน ประโยชน์จากกระดาษสา ครั้งที่ 3 (มาทำว่าวจำลองกันเถอะ)เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2554  
No. 6553   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน ประโยชน์จากกระดาษสา ครั้งที่ 1(มาทำที่คั่นหนังสือกันเถอะ)และจัดกิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน ประโยชน์จากกระดาษสา ครั้งที่ 2 (มาทำพัดกระดาษสากันเถอะ) ณ เฮือนผะหญาล้านนา  
No. 6524   งานภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน มาทำบุหงาใช้กันเถอะ เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ.2554ที่ผ่านมา