[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

อัจฉริยะฝึกได้ก่อนวัย 12

 

อัจฉริยะฝึกได้ก่อนวัย 12

เขียนโดย  ฮวัง คึน กี

หมวด 100 ปรัชญาและจิตวิทยา

          หนังสือ "อัจฉริยะฝึกได้ก่อนวัย 12" เล่มนี้ รวบรวมเกมง่ายๆ ที่สนุกสนานครอบคุมทักษะด้านต่างๆ ครบครัน ให้น้องๆ ได้ฝึกพัฒนาไอคิวด้วยตัวเอง เช่น ฝึกบวกเลขในใจ ฝึกเป็นคนช่างสังเกตโดยการดูสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างละเอียดฝึกสมาธิโดยการเล่นเกมจับคู่ ฝึกใช้มือหรือเท้าช้างที่ถนัดเพื่อพัฒนาสมองทั้งสองซีก ฯลฯ

           สารบัญ

          บทที่ 1 พัฒนาศักยภาพในการรับรู้

          บทที่ 2 พัฒนาความจำ

          บทที่ 3 พัฒนาสมาธิ

          บทที่ 4 พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

          บทที่ 5 พัฒนาศักยภาพด้านภาษา

          บทที่ 6 พัฒนาศักยภาพในการใช้เหตุผล

          บทที่ 7 พัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์

 
โดย:
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 2

อ่าน 162 ครั้ง