[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีใหม่ล้านนา

 

ปีใหม่ล้านนา

เขียนโดย  สนั่น  ธรรมธิ

หมวด 300 สังคมศาสตร์

          หนังสือ ปีใหม่ล้านนา เล่มนี้ ได้รวบรวมรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับปีใหม่ของล้านนาหรือที่คนไทยเรียกว่า “วันสงกรานต์” ซึ่งเป็นประเพณีเพื่อการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งไม่แต่เฉพาะคนล้านนาเท่านั้น เนื้อหาในเล่มว่าด้วยเรื่องราวที่ครอบคลุมทั้งด้านนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อเอาไว้
โดย:
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 1

อ่าน 105 ครั้ง