[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สักคู่กับคุณครูโหล

สักคู่กับคุณครูโหล

เขียนโดย  ดาวสอง

หมวด  800  วรรณคดีและวาทศิลป์

 

               เรื่องราวของครูกร ดวงนิมิต หรือครูโหล ในนวนิยายสำหรับเยาวชนเรื่อง "สักคู่กับคุณครูโหล"ของดาวสอง อาจเหมือนหรือต่างจากคุณครูที่ผู้อ่านเคยรู้จัก แต่อุดมการณ์และพฤติกรรมของครูโหลที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสืออย่างน่าอ่าน ก็นับเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องจิตวิญญาณของความเป็นครูที่เข้มข้น ทั้งการอุทิศตนเพื่อให้การศึกษา การอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์ตัวเล็กๆ เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความรู้ ความคิด ตลอดจนจิตสำนึกที่ดีงาม และการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ครั่นคร้ามต่ออำนาจใด ๆ ขอเวลาสักครู่เถอะ ขอเวลาให้กับครูโหลกับเรื่องราวชวนอ่าน น่าติดตามของเขา

สารบัญ

1. คุณครูโหล

2. ตำนานต้นสักคู่

3. ประท้วง

4. ห้องเรียนธรรมชาติ  

5. ทำใจ

6. พายุล้างใจ

7. พฤษภกาสร

8. สื่อผสานใจ

9. พยาน

10. ความสามารถ
 
โดย:
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 1

อ่าน 95 ครั้ง