[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

แพะสามตัวกับเจ้ายักษ์

แพะสามตัวกับเจ้ายักษ์

เขียนโดย ทิพย์วรรณ  แสวงศรี

หมวด เยาวชน

          นิทานเรื่อง “แพะสามตัวกับเจ้ายักษ์” เป็นหนังสือนิทานที่ปลูกฝังคุณธรรมเรื่องความสามัคคีให้แก่เด็ก โดยเรื่องราวเป็นเรื่องของแพะสามตัว ชื่อว่าแพะเบิ้ม แพะกลาง และแพะจิ๋ว ที่ต้องย้ายแหล่งที่อยู่ใหม่เพราะที่เดิมมีสัตว์ตัวอื่นมาอาศัยอยู่ด้วยทำให้อาหารหมด แต่การที่จะไปหาที่อยู่ใหม่ต้องผ่านสะพานแห่งหนึ่งซึ่งมียักษ์ตัวใหญ่อยู่อาศัยอยู่ ทั้งสามจึงคิดวางแผนที่จะฆ่ายักษ์ตนนั้นและแพะทั้งสามก็ทำสำเร็จด้วยความสามัคคีกันจากนั้นแพะทั้งสามก็ข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างปลอดภัยและแพะทั้งสามก็ได้มาอาศัยอยู่ในทุ้งหญ้าแห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยหญ้าเขียวๆ นุ่มๆ อย่างมีความสุข
โดย:
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 4

อ่าน 196 ครั้ง