[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สอนลูกให้มีวินัย ฉบับปรับปรุง

สอนลูกให้มีวินัย ฉบับปรับปรุง

โดย ดร.นวลศิริ  เปาโรหิตย์

หมวด 100 ปรัชญาและจิตวิทยา

          การสร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง   คนดี   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนที่มีวินัยมีความรับผิดชอบ   เป็นเรื่องไม่ง่ายหากไม่เข้าใจในเรื่องจิตวิทยาเพื่อให้ผู้ถูกสอนเกิดการยอมรับและไม่ต่อต้าน  พ่อแม่   ผู้ปกครอง   ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและวัยรุ่นจึงเป็นเบ้าหลอมสำคัญต่อการสร้างคนที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในครอบครัวและสังคม   

          หนังสือ   “สอนลูกให้มีวินัย ฉบับปรับปรุง”   เล่มนี้   เขียนโดย   ดร.นวลศิริ  เปาโรหิตย์   ผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง   โดยอ้างอิงหลักจิตวิทยาจากหนังสือขายดีมีคุณภาพชื่อ  Discipline   ซึ่งได้ให้คำแนะนำพร้อมทั้งตัวอย่างสนุกๆ   ที่ช่วยให้พ่อแม่   ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ในการสอน  สร้าง   และฝึกให้เด็กทุกคนเป็นคนเก่ง   คนดี   และมีคุณภาพได้เป็นอย่างดี
โดย:
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 108 ครั้ง