[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

Why? ช่วยเด็กประถมเก่งวิทย์ เล่ม 2 (ฉบับการ์ตูน)

Why? ช่วยเด็กประถมเก่งวิทย์ เล่ม 2 (ฉบับการ์ตูน)

เขียนโดย  โช  ยองซุน

หมวด 500  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์


               ปีเตอร์  เด็กชายผู้ร่าเริง พลัดหลงมายังโลกนิทานกับ เเพม เด็กหญิงผู้มีไหวพริบ บันนี กระต่ายน้อยเเห่งโลกนิทาน จะใช้หลักวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้เด็กๆ กลับมายังโลกมนุษย์อย่างปลอดภัยได้อย่างไร      

                ร่วมผจญภัยในโลกนิทานไปกับ ปีเตอร์ แพม และบันนี ใน Why? ช่วยเด็กประถมเก่งวิทย์ เล่ม 2 การ์ตูนที่ให้ทั้งความสนุก ความรู้ และเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เด็กๆ เป็นคนดีอีกด้วย

                สารบัญ

                1. เมื่อพวกเราเจริญเติบโต

                2. บ้านที่เราอาศัยอยู่

                3. เพื่อนบ้านของเรา

                4. ยามเกิดแสงและเงา

                5. เราก็ทำของเล่นได้

                6. ชีวิตของเราใน 1 วัน

                7. หมู่บ้านของเรา

                8. มาเล่นขายของกัน

                9. ฤดูใบไม้ร่วงมาเยือน

              10. ถ้าฤดูหนาวอบอุ่น
 
โดย:
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 2

อ่าน 128 ครั้ง