[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กางเกงลิงไม่ใช่ของลิง

กางเกงลิงไม่ใช่ของลิง

เขียนโดย  รัตนา  คชนาท

หมวด เยาวชน

                หนังสือภาพความรู้อ่านสนุก บอกเล่าเรื่องราวที่มาของคำไทย ชวนสงสัยหลายๆ คำ เช่น ขนมจีนไม่ใช่ของคนจีน, กางเกงลิงไม่ใช่ของลิง ฯลฯ ค้นพบเกร็ดความรู้แปลกๆ ใหม่ๆ ทั้งเรื่องเล่าตำนาน ข้อมูลด้านภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สังคม ชนชาติ และวิทยาศาสตร์

สารบัญ

 - ขนมจีน ไม่ใช่ของคนจีน นะจะบอกให้

 - จุ๊ จุ๊ ความลับปลาหมึกไม่ใช่ปลา - ทำไมไม่เรียกห้องสมุดว่าห้องหนังสือล่ะ

 - ตะเกียบเรียกมาจากไหน

 - นักข่าวหัวเห็ดเป็นแบบไหนกัน

 - ปิ่นโต ชื่อนี้เรียกกันมาจากไหนนะ

 - อ๊ะ อ๊ะ! ลอดช่องสิงคโปร์ไม่ได้เกิดที่สิงคโปร์ - ฉลามไม่มีหู ทำไมเรียกหูฉลาม

 - นกหวีด ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด รูปร่างไม่เหมือนนกเลยสักนิด

 - เตารีด ชื่อเป็นเตา แต่ไม่ได้เอาไว้หุงต้ม ...ฯลฯ.
 
โดย:
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 7

อ่าน 166 ครั้ง