[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ชวนมา แปรรูป & ถนอมอาหาร กันเถอะ

ชวนมา แปรรูป & ถนอมอาหาร กันเถอะ

เขียนโดย  สตัคดีกรุ๊ปฟอร์เดอร์ไลฟ์-เอนไวรอนเมนต์ทีชชิง

หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)

              หนังสือที่รวบรวมเทคนิควิธีการแปรรูปและถนอมอาหารในสไตล์ญี่ปุ่น ที่แปลกใหม่ ไม่ยากสำหรับคนไทย ที่น่าสนใจคือการอธิบายหลักการถนอมอาหารและพูดถึงสารประกอบอาหารว่ามีอะไรบ้าง แล้วแต่ละชนิดมีคุณสมบัติอย่างไร เวลานำมาใส่ในอาหารจะให้รสชาติแบบใด ซึ่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดแทรกอยู่ในวิธีสอนทำอาหารนี้ นอกจากจะทำให้ผู้อ่านรู้เทคนิคการทำอาหารให้อร่อยแล้ว ยังได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานในส่วนนี้ นับเป็นสเน่ห์อย่างหนึ่งของหนังสือที่ให้ความรู้แบบไม่ยัดเยียดข้อมูลในภาคทฤษฎี แต่ช่วยให้จดจำได้ไม่ยาก เพราะประกอบอยู่ในภาคปฏิบัติขณะทำอาหาร    

              วิธีการทำอาหารลักษณะนี้ท้าทายและเหมาะกับคนที่ชอบแปรรูปและถนอมอาหาร โดยเฉพาะคุณแม่บ้านสมัยใหม่ที่ชอบทำอาหารกับลูกๆ รวมถึงผู้ที่สนใจอาหารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
โดย:
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : บริการสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 72 ครั้ง