[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ทำไมใบไม้จึงเปลี่ยนสีในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ใบไม้จะทำหน้าที่เป็นโรงงาน ซึ่งคอยผลิตอาหารเพื่อไปหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ให้เจริญเติบโต กระบวนการผลิตอาหารนี้จะเกิดขึ้นที่ใบ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเซลล์ที่มีคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) คลอโรฟิลล์เป็นรงควัตถุ (Pigment) ที่ทำให้ใบไม้มีสีเขียว โดยที่คลอโรฟิลด์จะดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ใช้สำหรับการเปลี่ยนรูปแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน้ำ (H2O) ให้เป็นคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) อย่างน้ำตาล

ภาพ : Pixabay

 

นอกจากสีเขียวแล้ว ในใบไม้ยังมีรงควัตถุอีกหลายชนิดตั้งแต่สีเหลือง (Xanthophyll) ไปจนถึงสีส้ม (Carotenes) เช่น สีส้มในแครอต แต่ส่วนใหญ่สีเหล่านี้จะถูกสีเขียวบดบัง แต่เมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในตอนกลางวัน กล่าวคือ ระยะเวลาในตอนกลางวันจะสั้นลง นอกจากนี้อุณหภูมิก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ทำให้ใบหยุดกระบวนการสร้างอาหาร คลอโรฟิลล์ค่อยๆ สลายตัว สีเขียวของใบไม้จึงเริ่มจางลง ส่งผลให้สีเหลืองและสีส้มที่ถูกบดบังจากสีเขียวในตอนแรกปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้น และทำให้เราสามารถมองเห็นใบไม้มีสีเหลืองและสีส้มได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

 

ในขณะที่คลอโรฟิลล์สลายตัวยังเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีอื่น ๆ ด้วย ซึ่งสารเคมีเหล่านั้นเป็นสารที่ทำให้เกิดสีเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มของรงควัตถุแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) การผสมของรงควัตถุบางชนิดทำให้เกิดสีแดงและสีม่วงในต้นไม้ เช่น ต้น Dogwoods หรือต้น Sumacs ในขณะที่บางรงควัตถุทำให้ต้น Sugar maple เป็นสีส้มสดใส

ภาพ : Pixabay

 

ในฤดูใบไม้ร่วง ต้นไม้บางชนิดจะมีใบแค่สีเหลืองเท่านั้น หรือต้นไม้บางชนิด เช่น ต้นโอ๊ก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสีน้ำตาล สีพวกนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการผสมของคลอโรฟิลด์ที่ยังหลงเหลืออยู่กับรงควัตถุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในใบไม้

 

เมื่อเริ่มมีการปรากฏสีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงนั้น ลำต้นจะมีการเปลี่ยนแปลงร่วมด้วย ตอนที่ใบไม้ยังติดอยู่กับลำต้น เซลล์จากลำต้นจะมีการพัฒนาและค่อย ๆ สลายกิ่งที่เชื่อมติดกับใบไม้ ขณะเดียวกันลำต้นก็จะปิดผนึกตัวมันเองออกจากก้านใบ และเมื่อใบถูกลมพัดหรือปลิวหล่นเนื่องจากน้ำหนักของใบเอง ใบจะทิ้งรอยแผลเป็น (Scars) ไว้ที่ลำต้น

ภาพ : Pixabay

 

การที่ใบไม้เกิดการเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงนั้น มีเหตุผลมาจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเคมีภายในต้นไม้ กล่าวคือ เกิดการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในใบไม้ จึงทำให้สามารถมองเห็นสีของรงควัตถุ (Pigment) อื่นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ฤดูกาลและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อสีของใบไม้อีกด้วย

 

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/69490/-blo-scibio-sci-


โดย:
งาน: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/69490/-blo-scibio-sci-

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 43 ครั้ง