[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

5 ลักษณะของลูกที่ฉลาดแก้ปัญหา

การแก้ไขปัญหาได้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น อดทนต่อความยากลำบากที่โดยไม่ท้อแท้ และฟันฝ่าปัญหาที่เกิดขึ้นไปได้ในที่สุด เมื่อผ่านจุดนี้ไปได้ก็จะเกิดสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีขึ้นทำให้ชีวิตรู้สึกมีความสุข จึงไม่แปลกอะไรที่พ่อแม่ยุคใหม่จะสอนลูกให้รู้จักกับการแก้ปัญหาและการเอาตัวรอดในสังคมเป็นหนทางต่อยอดในการใช้ชีวิตของลูกต่อไปในอนาคตนั่นเอง

ผลดีจากความสามารถในการแก้ปัญหาได้จะส่งผลให้ลูกฉลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีวิธีคิดและมีการควบคุมทางด้านอารมณ์ได้ดี ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีลักษณะดังนี้

#1 เป็นคนที่เข้าใจปัญหา

เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะไม่เกิดความกลัวและมองว่าปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขผ่านไปให้ได้ และจะพยายามจนกว่าจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้ และยังคงทบทวนปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาของตนเองต่อไป เพื่อมองหาวิธีการที่อาจยังมีข้อบกพร่องอยู่หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิมได้ เด็กที่มีลักษณะนี้จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงและมีจิตใจที่เข้มแข็ง

#2 มองโลกในแง่ดี

เด็กที่ได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้รับมือกับการแก้ปัญหาจะมองว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ และการมีอุปสรรคถือเป็นโจทย์ที่ท้าทาย ซึ่งเมื่อสามารถยิ้มรับกับจุดนี้ได้ก็จะทำให้เกิดความสนุกที่จะพยายามหาทางออก และเมื่อแก้ไขได้ก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้น

ลักษณะของเด็กฉลาด

#3 สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

เด็กส่วนใหญ่ที่มีความฉลาดต่อการแก้ปัญหาจะเป็นคนที่ใจเย็นและมีความละเอียดลออ มีการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ไม่ก้าวร้าวหรือขี้หงุดหงิด เพราะลูกจะเรียนรู้ว่าการใช้อารมณ์ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้สำเร็จได้

 

 

 

#4 มีความสามารถที่ในการคิดและวิเคราะห์

เด็กที่ฉลาดในการแก้ปัญหาได้จะต้องรู้จักคิดก่อน เพราะกระบวนการคิดและวิเคราะห์ด้วยวิธีต่าง ๆ จะนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสำเร็จ เด็กที่มีลักษณะนี้จะเป็นคนที่รู้จักปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อหาหนทางที่เหมาะสมและพยายามทดลองสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้เกิดความสำเร็จได้

#5 เป็นคนช่างสังเกตและมีความจำดี

ลักษณะของเด็กที่มีความฉลาดในการแก้ปัญหา มักจะเป็นคนที่ช่างสังเกต ช่างจดจำ และนำสิ่งที่พบเจอมาเป็นส่วนหนึ่งในการตอบโจทย์หรือคิดค้นวิธีแก้ปัญหาแบบใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง


www.theasianparent.com


โดย:
งาน: งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.theasianparent.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 49 ครั้ง