[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เปรียบเทียบกล้อง Huawei P30 Pro ปะทะ OPPO Reno 10x Zoom เมื่อสองสมาร์ทโฟนซูมสุดพลังมาเจอกัน ผลลัพธ์คือ !?

เปรียบเทียบกล้อง Huawei P30 Pro ปะทะ OPPO Reno 10x Zoom เมื่อสองสมาร์ทโฟนซูมสุดพลังมาเจอกัน ผลลัพธ์คือ !?

เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 31 ครั้ง