[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เปรียบเทียบกล้อง Huawei P30 Pro ปะทะ OPPO Reno 10x Zoom เมื่อสองสมาร์ทโฟนซูมสุดพลังมาเจอกัน ผลลัพธ์คือ !?

เปรียบเทียบกล้อง Huawei P30 Pro ปะทะ OPPO Reno 10x Zoom เมื่อสองสมาร์ทโฟนซูมสุดพลังมาเจอกัน ผลลัพธ์คือ !?


ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 18 ครั้ง