[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

8 เทรนด์เทคโนโลยีมาแรงปี 2019

8 เทรนด์เทคโนโลยีมาแรงปี 2019

 

เทรนด์เทคโนโลยีของปีหน้าคืออะไรบ้าง อาจจะมีหลายๆ คนตั้งคำถาม ในช่วงก้าวสู่ปีใหม่ 2019 แบบนี้ แน่นอนว่าเหล่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะทวีความฉลาด มีประสิทธิภาพ และล้ำสมัยมากขึ้นกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอน และเพื่อให้คุณไม่ตกเทรนด์เราจึงได้รวบรวมเทรนด์เทคโนโลยีสุดล้ำต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวคุณ และคาดว่าคุณจะได้นำมาใช้ในอนาคตอย่างแน่นอน เทรนด์ 2019 จะมีอะไรบ้างนั้น 

Trend 1 : Chatbot

 

ปีที่ผ่านมาเราเห็นแชทบอทในงานด้านธุรกิจที่เข้ามาช่วยดูแลลูกค้าและธุรกิจผ่านการพิมพ์ตัวอักษรเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปี 2019 นี้คุณจะเห็นการพัฒนาและการใช้แชทบอทที่ผ่านระบบการสั่งการด้วยเสียงมากขึ้น โดยเฉพาะกับอุปกรณ์ในบ้านที่สามารถสั่งงานด้วยเสียง เหมือนกับมีผู้ช่วยส่วนตัว และเป็นไปได้ว่าจะกลายเป็นของเล่นชิ้นใหม่ในทุกบ้านทั่วโลกในปี 2019 อย่างแน่นอน

 

Trend 2 : Immersive Experience

 

Immersive Technology คือ เทคโนโลยีที่สร้างความกลมกลืนระหว่างโลกในความจริงกับโลกจำลองแบบดิจิทัลที่ให้ความรู้สึกคล้ายกับอยู่ในโลกความเป็นจริง เทคโนโลยีนี้จะเข้ามาเสริมทิศทางการตลาดยุคใหม่ ที่พร้อมจะลบหรือเบลอภาพเทคโนโลยี ไม่ให้มากั้นขวางโลกจริงกับโลกดิจิทัล ซึ่งจะทำให้การสื่อสารโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีกลมกลืนกัน เสมือนสื่อสารกับมนุษย์ด้วยกันเอง

 

Trend 3 : Deepfake

 

ในปี 2018 เราได้เห็นปรากฏการณ์ Deepfake หรือรูปแบบของข้อมูลปลอมที่แพร่กระจายทางโซเชียลมีเดีย แต่คาดว่าในปี 2019 Deepfake จะแพร่หลายมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากการทำงานของ GANs ที่มี AI 2 ตัว โดยตัวแรกจะทำหน้าที่สร้างภาพ และอีกตัวคอยตรวจสอบภาพว่าภาพที่ได้คือภาพจริงหรือถูกสร้างจาก AI ตัวแรก ถ้าปล่อยให้ AI ทั้งสองตัวนี้ทำงานร่วมกัน ภาพที่ได้จาก AI ตัวแรกจะเหมือนจริงมากจนแทบแยกไม่ออก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการแยกแยะระหว่างข้อมูลจริงกับข้อมูลปลอมในโลกดิจิทัล ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า Deepfake จะเข้ามาป่วนการรณรงค์หาเสียงที่อินเดียและสหรัฐอเมริกาในปี 2019 นี้ด้วย

 

Trend 4 : Augmented Analytics

 

การทำ Augmented Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Automated Analytics หรือ Automated Machine Learning นั้นจะได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจได้มีองค์ความรู้ในแง่มุมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

 

 

Trend 5 : Autonomous Things AI

 

ด้วยความสามารถและศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของ AI จะทำให้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ มีความฉลาดหรือเป็นอัจฉริยะมากขึ้น มีการประยุกต์นำเทคโนโลยี Internet of Thimg (IoT) มาเชื่อมโยงถึงกัน คาดว่าในปี 2019 เราจะได้เห็นบทบาทการทำงานของ AI ที่ฉลาดและมี IQ เหมือนกับมนุษย์ โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมในรูปแบบของหุ่นยนต์ โดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ

 

Trend 6 : Digital Twin

 

Digital Twin นั้นหมายถึงการทำสำเนาสิ่งของต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล และไม่ได้มีดีแค่การสร้างโมเดลจำลองของสิ่งของในรูปแบบ 3 มิติเท่านั้น แต่เทคโนโลยีนี้รวมถึงการบันทึกข้อมูลสถานะในทุกๆ อย่างของสิ่งของชิ้นนั้น เช่น เพื่อตรวจสอบการทำงาน เพื่อคาดการณ์ความผิดปกติล่วงหน้า หาต้นตอของปัญหาและหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาในอนาคต เป็นต้น ทำให้คาดเดาปัญหาที่จะเกิด พร้อมเตรียมการแก้ไขได้ก่อนล่วงหน้า สำหรับเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นตามความเฟื่องฟูของ Internet Of Thing (IoT)

Trend 7 : Quantum Computing

 

ปัจจุบันเทคโนโลยี Quantum Computing ของ IBM ก้าวไปถึงระดับ Five-Qubit Processor แล้ว ซึ่งทำให้เทคโนโลยี Quantum Computing ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจากงานวิจัยรอบก่อนๆ และนี่ก็จะเป็นก้าวไปสู่การสร้าง Universal Quantum Computer ขึ้นมาในอนาคต IBM ยังได้ให้ตัวอย่างการเปรียบเทียบที่น่าสนใจเอาไว้ว่า Quantum Computer แบบ 50 Qubit เพียงเครื่องเดียวนี้จะมีความเร็วสูงกว่า Supercomputer ที่ติด TOP500 ในตอนนี้ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่อีกครั้งของวงการ IT ทั่วโลก และวงการวิทยาศาสตร์ในปี 2019 นี้เอง

Trend 8 : Blockchain

 

การใช้งาน Blockchain ในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ดึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีออกมาใช้อย่างเต็มที่ โดยนอกเหนือจากการนำ Blockchain มาใช้เพื่อทำการแปลงกระบวนการทางธุรกิจให้มีความเป็นอัตโนมัติ หรือบันทึกสิ่งต่างๆ อย่างน่าเชื่อถือในรูปแบบ Digital แล้ว การนำ Blockchain มาใช้เพื่อแบ่งปันข้อมูลติดตามวัตถุสิ่งของ และสร้าง Digital Twin รวมถึงการลดปัญหา Vendor Lock-In ก็จะเกิดมากขึ้นในปี 2019

 

และนี่คือเทรนด์ที่มีแนวโน้มมาแรงในปี 2019 จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องส่วนตัวไปจนถึงรูปแบบการทำงาน อย่าลืมไปศึกษาเพิ่มเติมและเตรียมวางแผนรับมือเพื่อประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันหรือธุรกิจที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 


https://www.ditc.co.th/th/news-it/trend-2018.html


โดย:
งาน: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน
อ้างอิงแผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่ายและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.ditc.co.th

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 19 ครั้ง