[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

วิธีรับมือ เมื่อลูกเป็นเด็ก "ขี้กลัว"

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

วิธีรับมือ เมื่อลูกเป็นเด็ก

ถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กรมการแพทย์ เผย ลูกขี้กลัวไม่น่ากลัวอย่างที่คิด หากพ่อแม่มีความเข้าใจสามารถรับมือปรับพฤติกรรมความกลัวของลูกได้

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ความกลัวของเด็กพบได้ตามธรรมชาติในช่วงวัย 3-5 ปี สาเหตุหลัก ๆ ที่ลูกน้อยกลายเป็นเด็กขี้กลัว คือ มีแบบอย่างของคนขี้กลัว วิตกกังวล ถูกข่มขู่ ถูกหลอกทำให้ตกใจกลัวอยู่บ่อย ๆ หรือ มีประสบการณ์ที่ทำให้ตกใจอย่างรุนแรงมาก่อน เช่น ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว ถูกตี ดุว่าอย่างรุนแรง ขาดคนประคับประคอง ขาดการฝึกฝนทักษะ ทำให้ขาดความมั่นใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ดี

ผศ.พิเศษ แพทย์หญิงปราณี เมืองน้อย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์ 
กล่าวเพิ่มเติมว่า วิธีการแก้ไขเพื่อปรับพฤติกรรมลูก คือ ลดท่าทีข่มขู่ การหลอกทุกรูปแบบให้เด็กหวาดกลัว เพราะจะเป็นการเพิ่มความวิตกกังวลและความกลัวให้แก่เด็กโดยไม่มีความจำเป็น ควรแสดงท่าทีอบอุ่น ปลอบประโลม เข้าใจความรู้สึกของเด็ก บอกความจริงที่เกิดขึ้น และเบี่ยงเบนความสนใจไปยังสิ่งอื่น   ทำซ้ำ ๆ สม่ำเสมอ เพิ่มทักษะในการช่วยเหลือตนเองการตัดสินใจและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ จะส่งผลให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองและสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น ฝึกให้เผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวทีละน้อย ค่อยเป็นค่อยไป และคอยให้กำลังใจเป็นระยะ จนเด็กสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวได้อย่างไรก็ตามถ้าลองแล้วยังไม่ได้ผลควรพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อทำการบำบัดรักษาต่อไป


วิธีรับมือ เมื่อลูกเป็นเด็ก "ขี้กลัว"


โดย:
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.thaihealth.or.th/Content/49686-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%20%22%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%22.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 37 ครั้ง