[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สร้างความสดใหม่ให้กับพนักงานที่ทำงานมานาน

ในชีวิตการทำงาน หากคุณทำงานมาชั่วระยะเวลาหนึ่ง การที่ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ผู้คนหน้าเดิมๆ ลักษณะงานที่ทำก็แบบเดิมมาหลายปี อาจสร้างความเบื่อหน่ายและจำเจให้กับพนักงานที่ทำงานมานานแล้วได้ ในฐานะ HR คุณควรจะทำอย่างไรให้พนักงานที่เป็นทรัพยากรอันมีค่าของบริษัทที่อยู่มานานกลุ่มนี้ รู้สึกสดใหม่ ตื่นตัว มีแรงจูงใจ และทำงานอย่างมีความสุข

 

1. จัดกิจกรรมให้พนักงาน

ชีวิตการทำงานที่เป็น routine จะมีสีสันขึ้นมาบ้าง หาก HR หมั่นจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายให้กับพนักงาน จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้พนักงานผ่อนคลาย ได้ทำสิ่งแปลกใหม่ กระชับความสัมพันธ์ และได้มีโอกาสทำงานหรือใช้เวลาร่วมกับผู้อื่น กิจกรรมที่เลือกจัดอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่ก็ได้ เช่น กิจกรรมกีฬาสีกระชับสัมพันธ์ระหว่างแผนก จัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันทุกวันพุธ กิจกรรมเต้นแอโรบิคทุกเย็น หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่จัดให้พนักงานได้ทำร่วมกันนอกเวลางาน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่ทำงานร่วมกัน เป็นต้น

 

2. พาพนักงานไปดูงานหรือจัดให้มีการศึกษาอบรมนอกสถานที่

การจัด Field Trip ให้พนักงานได้มีโอกาสไปดูงาน ทัศนศึกษา อบรม สัมมนานอกสถานที่เป็นเทคนิคหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่เริ่มเหนื่อยล้าจากความคิดในการทำงาน และสภาพแวดล้อมที่จำเจที่ออฟฟิศ ให้ได้ไปเปิดโลกกว้าง รับแนวคิด ทักษะ หรือวิธีการทำงานใหม่ๆ จากสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ผู้คนในสายงานเดียวกันแต่ต่างสถานที่และระบบการทำงานที่ต่างกันจะทำให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมในการทำงาน ได้แนวคิดใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิม หรือถ้ามีทุนทรัพย์พอ อาจให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานไปศึกษาเพิ่มเติมตามสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ นอกจากบริษัทจะได้ประโยชน์แล้ว พนักงานก็จะได้แรงจูงใจและความสดใหม่ในการทำงานด้วย

 

3. Rotate งานให้กับพนักงานได้ฝึกทักษะอื่นๆ เพิ่มเติม

การสับเปลี่ยนย้ายตำแหน่งและหน่วยงานระหว่างแผนก / ฝ่ายให้กับพนักงาน นอกจากจะเป็นการฝึกฝนให้พนักงานมีทักษะ และรู้ระบบการทำงานในหน่วยงานอื่น ๆ นอกเหนือจากงานที่ตนทำอยู่จนหลับตาทำยังได้แล้ว ยังเป็นการกำจัดความจำเจและเบื่อหน่ายให้กับพนักงานที่ดีทางหนึ่งด้วย พนักงานจะได้เรียนรู้การทำงานในแผนกและตำแหน่งอื่นๆ รู้รอบในลักษณะเนื้องานของทุกฝ่าย ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานต่างฝ่าย เป็นวิธีพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ดีวิธีหนึ่งในองค์กร

 

4. ให้ Project ใหม่ๆ แก่พนักงาน

การเปิดโอกาสให้พนักงานที่ทำงานมานานได้แสดงไอเดีย และความรับผิดชอบด้วยการมอบหมายโครงการหรือโปรเจกต์ใหม่ ๆ ให้พนักงานได้มีพื้นที่แสดงความคิด แสดงฝึมือและความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์จะทำให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกท้าทาย รู้สึกมีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัท และรู้สึกว่าตนเป็น ‘เจ้าของร่วม’ เป็นการสร้าง ‘Ownership’ ให้กับพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย

 

5. ยอมรับและชื่นชมพนักงาน

คนทุกคนต้องการการยอมรับโดยเฉพาะกรณีที่พนักงานที่ทำงานมานานยิ่งต้องการการยอมรับและเห็นคุณค่า แสดงความชื่นชมหรือให้รางวัลเล็กๆ น้อยๆ ในความสำเร็จของพนักงานที่ทำผลงานได้ดี หรือให้รางวัลตอบแทนความซื่อสัตย์ต่อองค์กรกับพนักงานที่อยู่กับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ดี

 

6. ขึ้นเงินเดือน-เลื่อนตำแหน่ง

การขึ้นเงินเดือน และเลื่อนตำแหน่งให้แก่พนักงานที่ทำงานมานานเป็นวิธีการสร้างขวัญและกำลังใจและความหวังให้กับพนักงานได้วิธีหนึ่ง เพราะถือเป็นการแสดงความขอบคุณ และตอบแทนการทำงานของพนักงานที่มีให้กับองค์กรมานาน

 

จะเห็นได้ว่า 6 วิธีเหล่านี้ เป็นวิธีสร้างความสดใหม่ให้กับพนักงานที่ทำงานมานานที่ HR ทำได้ง่ายๆ และได้ผล ลองนำไปปฏิบัติดูนะคะ


สร้างความสดใหม่ให้กับพนักงานที่ทำงานมานาน


โดย:
งาน: งานพัฒนาบุคลากร
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.impressionconsult.com/web/index.php/articles/1191-article-how-to-create-a-freshness-to-the-employees-who-worked-for.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 34 ครั้ง