[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การก่อหรือจุดไฟ

การก่อหรือจุดไฟ

การก่อกองไฟหรือจุดไฟ

การก่อหรือจุดไฟ มีหลักปฏิบัติ ดังนี้

1.การเลือกสถานที่จุดไฟ ควรเลือกสถานที่ที่มีลักษณะ ดังนี้

    1)เป็นบริเวณที่แห้ง

    2)เป็นบริเวณที่โล่งแจ้ง ห่างจากต้นไม้ อาคารสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งที่อาจเป็นเชื้อเพลิง

    3)เก็บกวาดและถางหญ้าแห้งรอบๆ บริเวณที่จะก่อกองไฟเสียก่อน เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟ

2.การเลือกเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงที่จะมาก่อไฟหรือจุดไฟนั้น ควรมีลักษณะดังนี้

    1)เลือกกิ่งไม้เล็กๆ แห้งๆ เพราะจะติดไฟง่าย

    2)ไม่ควรใช้กิ่งไม้ขนาดใหญ่ เพราะจะติดไฟยาก ถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้ ควรผ่าออกเป็นซีกๆก่อน

    3)กิ่งไม้ เศษไม้เปียก ควรนำไปผึ่งแดดให้แห้งก่อน

3.รูปแบบของกองไฟ การก่อกองไฟมีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่นิยมใช้มีดังนี้

        แบบกระโจมอินเดียนแดงหรือพีระมิด การก่อกองไฟแบบกระโจมอินเดียนแดง มีวิธีปฏิบัติดังนี้

    1.นำเชื้อเพลิงมากองสุมก่อน เช่น ขี้ด้าย เศษกระดาษ

    2.นำกิ่งไม้เล็กๆ มากองสุมซ้อนกัน

    3.นำฟืนท่อนใหญ่มาทับอีกทีหนึ่ง

คุณสมบัติของการก่อกองไฟแบบกระโจมอินเดียนแดง

    1.ให้ความร้อนมาก

    2.ให้แสงสว่างดี

แบบเชิงตะกอน การก่อกองไฟแบบเชิงตะกอน มีวิธีการปฏิบัติดังนี้

    1.นำฟืนท่อนใหญ่มากองเรียงกันเป็นรูปสีเหลี่ยม สูง 2-3 ชั้น

    2. นำฟืนท่อนเล็กมาซ้อนขึ้นไปอีก 2-3 ชั้น

    3.นำเชื่อเพลิงใส่ลงไปตรงกลาง

คุณสมบัติของการก่อกองไฟแบบเชิงตะกอน

    1.ให้ความร้อนมาก

    2.ให้แสงสว่างดี

แบบไฟดาว การก่อกองไฟแบบไฟดาว มีลักษณะคล้ายซี่ล้อจักรยาน มีวิธีปฏิบัติดังนี้

    1.นำเชื่อเพลิงมาวางก่อน

    2.นำท่อนไม้มาวางเรียงซ้อนกันคล้ายซี่ล้อรถจักรยาน

คุณสมบัติของการก่อกองไฟแบบไฟดาว

    1.ให้แสงสว่าง

    2.ให้ความอบอุ่น

แบบผสม เป็นการก่อกองไฟลักษณะที่ดี อากาศผ่านได้ดี มีวิธีการปฏิบัติดังนี้

    1.นำท่อนฟืนมาเรียงแบบเชิงตะกอน

    2.นำเชื้อเพลิงใส่ตรงกลาง

    3.นำกิ่งไม้เล็กๆเรียงเป็นแบบกระโจม

คุณสมบัติของการก่อกองไฟแบบผสม

    1.ให้แสงสว่างดี เหมาะสำหรับการชุมนุมรอบกองไฟ

    2.ให้ความร้อนดี

 

 


การก่อหรือจุดไฟ


โดย:
งาน: งานลูกเสือ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://sites.google.com/site/karkheakhabphakraemlukseux/kar-kx-laea-cud-fi-klang-caeng/kar-kx-hrux-cud-fi

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 29 ครั้ง