[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

8 สัญญาณที่บอกว่าควรจอดรถ

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับ สร้างสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 194 ธันวาคม 2560

8 สัญญาณที่บอกว่าควรจอดรถ  thaihealth

แฟ้มภาพ

ความง่วง มีผลต่อความเสี่ยงอุบัติเหตุไม่น้อย เพราะทำให้ประสาทสัมผัสช้า  สมองตื้อ ตัดสินใจผิดพลาด สมองสั่งการช้า และหากรวมกับการดื่มแอลกอฮอล์ยิ่งทำให้เสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่า สิ่งที่ควรรู้ หากเกิดอาการต่อไปนี้ ควรหยุดรถหาที่ปลอดภัย หลับประมาณ 10-15 นาที จะทำให้สดชื่นขึ้น

8 สัญญาณที่บอกว่าควรจอดรถ

1.หาวบ่อยและต่อเนื่อง

2.รู้สึกเหนื่อยล้า หงุดหงิด กระวนกระวาย

3.รู้สึกหนักหนังตา ลืมตาไม่ขึ้น ตาปรือ ภาพเบลอ

4.ขับรถส่ายหรือเริ่มออกนอกเส้นทาง

5.ใจลอย ไม่มีสมาธิ

6.จำไม่ได้ว่าขับรถผ่านอะไรในช่วง 2-3 กิโลเมตรที่แล้ว

7.รู้สึกมึนหนักศีรษะ

8.มองข้ามสัญญาณไฟ ป้ายจราจร


https://www.thaihealth.or.th/Content/50019-8%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%96%20.html


โดย:
งาน: งานโภชนาการ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.thaihealth.or.th/Content/50019-8%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%96%20.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 13 ครั้ง