[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

นิทานอีสป เรื่อง แมวกับม้า

นิทานอีสป เรื่อง แมวกับม้า
ผู้แต่ง : อีสป
 

นิทานอีสป เรื่อง แมวกับม้า , แมวกับม้า , นิทานอีสป , อีสป , นิทานสอนใจ , นิทานอีสปสอนใจ , นิทาน , aesop fables , aesop , พุทธภาษิต , นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า , พุทธพจน์ , นิทานพื้นบ้าน , นิทานเด็ก , นิทานสอนเด็ก , นิทานการ์ตูน , การ์ตูน , การ์ตูนธรรมะ , การ์ตูนสี่สี , นิทานสี่สี , สัตว์น่ารัก , นิทานสัตว์ , การ์ตูนสัตว์ , แมว , ม้า , cartoon


          ชายหนุ่มคนหนึ่งเลี้ยงแมวและม้าไว้อย่างละตัว แมวมีนิสัยขี้ประจบมาก เจ้านายเข้าบ้านมาเมื่อใด เป็นต้องไปคลอเคลียอยู่ใกล้ๆ ตลอดเวลา มันจึงเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายมาก เจ้าม้าเห็นก็อิจฉา อยากให้เจ้านายรักและเอ็นดูมันเช่นกัน วันหนึ่งแมวออกไปวิ่งเล่น ม้าจึงใช้โอกาสนี้เข้าไปคลอเคลียเจ้านายบ้าง แต่ตัวของมันใหญ่กว่าเจ้านาย เลยกลายเป็นไปพันแข้งพันขาเจ้านายจนล้มลงหน้ากระแทกพื้น เจ้านายโกรธมาก คว้าไม้เรียวเฆี่ยนม้าอย่างรุนแรง และไม่ยอมให้ม้าเข้าใกล้อีกเลย

 

:: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ::
ก่อนจะเลียนแบบใคร ควรคิดให้ดีเสียก่อนว่าเหมาะสมกับตนหรือไม่

 

:: พุทธภาษิต ::
ยสํ ลทฺธาน ทุมฺเมโธ อนตฺถํ จรติ อตฺตโน 
อตฺตโน จ ปเรสญฺจ หึสาย ปฏิปชฺชติ. 

คนมีปัญญาทราม ได้ยศแล้วย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 
แก่ตน ย่อมปฏิบัติเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น. 

(หตฺถาจริย) ขุ. ชา. เอก. ๒๗/ ๔๐.


นิทานอีสป


โดย:
งาน: งานบริหารระดับชั้น ป.6
อ้างอิงแผนงาน : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.6 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 1

อ่าน 21 ครั้ง