[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การหารเลข2 หลัก
ทบทวนการหารเลข 2 หลัก

https://youtu.be/-bTtrpQz4D8


โดย:
งาน: ระดับชั้น ป.3
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://youtu.be/-bTtrpQz4D8

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 23 ครั้ง