[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค รัชกาลที่ 10

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มรดกคู่แผ่นดิน ความภูมิใจคนไทยทั้งชาติ

 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์29 ก.ย. 2562 05:01 น.
SHARE

การเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ไทยนับแต่โบราณกาลมา นอกจากการเสด็จฯทางบก ที่เรียกว่า “พยุหยาตราทางสถลมารค” แล้ว การเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ “พยุหยาตราทางชลมารค” ก็เป็นเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญยิ่ง

ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีของไทยเรา มีบันทึกว่า “พระร่วง” ทรงเรือออกไปลอยกระทง ณ กลางสระกลางน้ำ พร้อมทั้งเผาเทียนเล่นไฟยามเพ็ญเดือนสิบสอง ต่อมา “สมัยกรุงศรีอยุธยา” เป็นราชธานี ก็เป็นยุคที่ชาวกรุงเก่าใช้ชีวิตผูกพันอย่างยิ่งกับสายน้ำ เพราะอยุธยาเป็นเมืองเกาะ ล้อมรอบด้วยแม่น้ำลำคลองมากมาย จึงต้องอาศัยเรือในการสัญจรเป็นหลัก เวลารบทัพจับศึกก็ใช้กระบวนทัพเรือเป็นสำคัญ จึงปรากฏว่ามีการสร้างเรือรบมากมายในสมัยกรุงศรีอยุธยา ถือเป็นยุคทองของการคมนาคมทางน้ำ

ในยามที่บ้านเมืองปราศจากศึกสงครามได้ใช้เรือรบฝึกซ้อมกระบวนยุทธ์เป็นนิจ เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก อันเป็นเวลาที่ราษฎรว่างจากการทำนา จะเรียกระดมพลมาฝึกซ้อมกระบวนทัพเรือ หากเป็นช่วงของประเพณีการทอดกฐิน พระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จฯไปถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนเรือรบแห่แหน เพื่อให้ไพร่พลได้รื่นเริงในการกุศล จนกลายเป็นประเพณีการแห่เสด็จกฐิน นอกจากนี้ “ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในอดีต” ยังจัดในคราวพระมหากษัตริย์เสด็จฯไปในการพระราชพิธีสำคัญๆ รวมถึง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

นับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งของคนไทยทั้งชาติ ที่จะได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่ ตระการตาของ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 อันเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย ซึ่งจัดขึ้นตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน เพื่อการเสด็จขึ้นครองราชย์โดยสมบูรณ์ของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ในฐานะพ่องานใหญ่ รับภารกิจการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 10 “กองทัพเรือ” ภายใต้การนำของ “พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์” ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการ “ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ภายใต้แนวคิด “ศิลปะบนผืนน้ำ” ณ บริเวณชั้น M และชั้น 1 ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 25 กันยายนนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2562 เพื่อสะท้อนความรุ่งโรจน์ทางวัฒนธรรม และความวิจิตรบรรจงของงานช่างศิลป์ไทย ผ่านลวดลายบนเรือพระราชพิธี สู่สายตาประชาชนเป็นครั้งแรก

“พลเรือโท จงกล มีสวัสดิ์” รองเสนาธิการทหารเรือ บอกเล่าว่า นิทรรศการครั้งนี้จะมุ่งถ่ายทอดความวิจิตรบรรจงของช่างศิลป์ไทย ผ่านความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และการถวายความจงรักภักดีด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของกำลังพลทุกหมู่เหล่า โดยกองทัพเรือตั้งใจเปิดให้ประชาชนได้สัมผัสความงดงามตระการตาของริ้วขบวนเรือพระราชพิธี มรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติอย่างใกล้ชิด ก่อนถึงวันพระราชพิธีจริง ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน

ภายในนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 3 โซนหลักๆคือ โซนหนึ่ง “จากเรือรบสู่เรือพระราชพิธี” จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการกำเนิดเรือพระราชพิธี, ความเป็นมาของริ้วขบวนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน, การฟื้นฟูโบราณราชประเพณีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคขึ้นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2502 ตลอดจนการสืบสานโบราณราชประเพณีในรัชสมัยของ “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยนำเสนอผ่านแกลเลอรีภาพถ่ายอันทรงคุณค่า

โซนสอง “ศิลปะบนผืนน้ำ” มุ่งถ่ายทอดความงดงามของเรือพระที่นั่ง ที่ประดับประดาอย่างวิจิตรตระการตาด้วยฝีมือช่างศิลป์ชั้นสูง เพื่อให้พร้อมเป็นพระราชพาหนะสำหรับพระมหากษัตริย์ ในโซนนี้ยังมีการจัดริ้วขบวนตำแหน่งของกำลังพลบนเรือ และการเตรียมความพร้อมของกำลังพลทุกหมู่เหล่า พร้อมจัดแสดงพายเงินพายทอง และแพนหางนกยูง ที่ใช้สำหรับพระราชพิธีมหามงคลในครั้งนี้


ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค รัชกาลที่ 10


โดย:
งาน: งานสื่อสารมวลชน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 20 ครั้ง