[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

คณิตศาสตร์กับพัฒนาการของเด็ก

พัฒนาการทางด้านการคำนวณในวัยเด็ก เป็นเรื่องที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับลูกเป็นอย่างมาก สังเกตง่าย ๆ จากพฤติกรรมการปลูกฝังหรือพยายามให้ลูกคุ้นเคยกับตัวเลขกันตั้งแต่เด็ก ซึ่งนี่ถือเป็นพัฒนาการเริ่มต้นที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญอันดับต้น ๆ  สำหรับบทความในหัวข้อนี้ เราจะมาดูกันว่า เด็กในแต่ละวัยจะมีพัฒนาการทางด้านการคำนวณหรือทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างไรกันบ้าง

10612 1
ภาพที่ 1 คณิตศาสตร์กับพัฒนาการของเด็ก
ที่มา https://pixabay.com, geralt
 
 
 เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่าน คงเคยเป็นเช่นนี้ที่ว่า ตั้งแต่ทราบว่าคุณแม่กำลังเริ่มตั้งครรภ์ การเตรียมตัวซื้อของใช้เสื้อผ้าและอาหารการกินก็เริ่มต้นขึ้น บางครอบครัวก็ยังไม่ทราบเพศของลูกเลยด้วยซ้ำ นอกเหนือจากนั้น ก็เห็นจะมีการเตรียมความพร้อมในการฝึกพัฒนาการทางด้านสมองกับคุณลูกด้วยเช่นกันก็คือ การเตรียมซื้อสื่อการสอนหรือของเล่นใด ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เช่น แผ่นอ่านตัวเลข ของเล่นเกี่ยวกับตัวเลข เป็นต้น
 
 
แต่ทั้งนี้ผู้เขียนอยากแนะนำว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ว่า คุณพ่อคุณแม่ก็ควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุของวัยเด็กกันก่อนว่ามีอะไรบ้างและเป็นแบบไหน มีการฝึกอย่างไร
 
  ทักษะสำคัญต่าง ๆ อันเป็นส่วนประกอบสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์ที่สำคัญมีอยู่ด้วยกันหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น การนับ การจดจำ การจำแนกประเภท การจัดหมวดหมู่ การเรียงลำดับ การเขียนตัวเลขการเปรียบเทียบ รูปทรง รูปร่าง พื้นที่ การชั่ง การตวง การวัด ความสัมพันธ์ เวลา วันที่ การเพิ่มและการลดจำนวน เป็นต้น
 
 
 
พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัย 1-2 ปี

          ช่วงวัยนี้ การเริ่มต้นให้เด็กได้หยิบจับสิ่งของรอบตัว มีการฝึกนับจำนวนเพื่อสร้างความคุ้นเคย โดยจำนวนที่นับอยู่ในช่วง 1-10 โดยคุณพ่อคุณแม่ควรเปล่งเสียงให้เด็ก ๆ ฟังบ่อย ๆ ซึ่งจะสร้างความคุ้นหูและคุ้นเคยให้เด็กเป็นอย่างดี และค่อย ๆ เพิ่มจำนวนนับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามความสนใจของเด็ก แต่ไม่ควรฝืนหรือฝึกแบบบังคับ เพราะอาจจะสร้างความกดดันและการไม่ชื่นชอบการคำนวณแก่เด็กได้ นอกจากนั้น การสร้างความจดจำเกี่ยวกับรูปทรงพื้นฐาน เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ก็เป็นพัฒนาการสำคัญที่ควรฝึกเด็กในวัยนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกัน

 

พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัย 3-4 ปี

          ช่วงวัยนี้ เริ่มเข้าสู่การขีดเขียน โดยคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มได้เห็นการเขียนตัวเลขตามลำดับจำนวน การนับ ลำดับ รวมไปถึงพัฒนาการที่สูงขึ้นโดยใช้พื้นฐานการนับจากช่วงอายุก่อนหน้านี้คือ ความสามารถในการเปรียบเทียบปริมาณ ขนาด ความยาว น้ำหนัก ความเร็ว และบอกเวลาได้

 

พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัย 5-6 ปี

          เป็นช่วงพัฒนาการที่สำคัญที่สุดที่เด็กอาจอยู่ในช่วงที่เริ่มเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งจะได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณตัวเลขพื้นฐาน อย่างการบวกและการลบอย่างง่าย รวมไปถึงรูปแบบจำนวนพื้นฐานอย่างเลขคู่เลขคี่เป็นต้น

          พัฒนาการที่กล่าวไปเบื้องต้นก็เป็นพื้นฐานพัฒนาการทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นสำหรับเด็กเท่านั้น ในวัยเด็กช่วงอายุต่อไป ก็จะเป็นไว้ที่ได้รับการพัฒนาจากคุณครูในชั้นเรียนต่อไป ซึ่งก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กเหล่านี้ชื่นชอบในวิชาคณิตศาสตร์ต่อไปเมื่อพวกเขาเข้าสู่ระบบโรงเรียนหรือสถานศึกษา

 

แหล่งที่มา

Krumam. ทักษะพื้นฐาน คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562. จาก https://www.youngciety.com/article/journal/kindergarten-math.html

บุษยมาศ ผึ้งหลวง . การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครอง ผ่านชุดกิจกรรม “สนุกกับลูกรัก”. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562. จาก http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/4335/Bootsayamart_P.pdf?sequence=1

theAsianparent Editorial Team. พัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ของเด็กแต่ละช่วงอายุ. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562. จาก https://th.theasianparent.com/พัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ของเด็กแต่ละช่วงอายุ
โดย:
งาน: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.scimath.org/article-mathematics/item/10612-2019-09-02-01-26-53

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 23 ครั้ง