[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ผู้ปกครองพาบุตรหลาน รับวัคซีนป้องกันหัด-หัดเยอรมัน

ผู้ปกครองพาบุตรหลาน รับวัคซีนป้องกันหัด-หัดเยอรมัน  thaihealth

กระทรวงสาธารณสุขแนะผู้ปกครองพาบุตรหลาน รับวัคซีนป้องกันหัด-หัดเยอรมัน

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการฉีดวัคซีนหัดให้กับเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ ปี 2562-2563 โดยนพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า โรคหัดยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ขณะนี้มีเด็กที่ได้รับวัคซีนหัดและหัดเยอรมันไม่ครบตามเกณฑ์ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่ออายุ 9 เดือน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 2 ขวบครึ่ง จำนวนกว่า 522,181 คนโดยเฉพาะในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พบผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์

ดังนั้นจึงกำชับให้สำนักงานสสจ.ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการตามมาตรการรณรงค์ป้องกันโรคหัดอย่างเข้มแข็ง เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและหัดเยอรมันของประชากรกลุ่มเสี่ยง ลดอุบัติการณ์และอัตราป่วยตาย รวมถึงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค และปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยรณรงค์ให้ผู้ปกครองนำ บุตรหลานมารับการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ในเด็กอายุ 1 - 7 ปี และฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) ในเด็กอายุ 7 - 12 ปี ทั้งในเด็กไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เข้ารับการฉีดฟรีที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง คนละ 1 เข็มเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค ตั้งแต่เดือนก.ย. 2562 - มี.ค. 2563

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดหาวัคซีน MMR และ MR พร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน รวมถึงได้รับการสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 1 – 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้นและเพื่อบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดให้หมดไปจากประเทศไทย แต่จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 พบผู้ป่วย 3,626 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 23 ราย สำหรับปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 18 ต.ค.มีรายงานผู้ป่วยโรคหัดแล้ว 2,861 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 21 ราย.

 


ผู้ปกครองพาบุตรหลาน รับวัคซีนป้องกันหัด-หัดเยอรมัน


โดย:
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.thaihealth.or.th/Content/50517-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%20.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 25 ครั้ง