[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

บริหารสินทรัพย์ภายในอาคารอย่างไร ให้ได้ประสิทธิภาพสุงสุด?

การบริหารสินทรัพย์ คือ การทำอย่างไรให้สินทรัพย์ขององค์กรมีคุณค่าหรือ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด ซึ่งองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศได้มีการนำแนวคิด การบริหาทรัพย์สินมาใช้ในองค์กร และพบว่าภายหลังจากการให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้ว ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเรื่องของกำไร และรายจ่ายภายในองค์กร ลดลง ความต้องการของสินทรัพย์ใหม่ก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อใหม่ ด้วยการวางแผนการจัดการที่เป็นระบบ

การจัดการสินทรัพย์ ปัจจุบันไม่ได้มีความยุ่งยากอีกต่อไป เราสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดการสินทรัพย์ได้ และในบทความนี้โปรแกรมที่จะยกตัวอย่างในการช่วยการจัดการสินทรัพย์ คือโปรแกรม CADprofi  เป็นปลั๊กอิน ที่จะปลั๊กกับโปรแกรม CAD ซึ่งจะทำให้การนับจำนวนสินทรัพย์ต่างๆ ง่ายขึ้นมากเลยทีเดียว ซึ่งในบทความนี้เราจะใช้ หมวดของงานสถาปัตย์ CADprofi Architectural  ที่มีสัญลักษณ์ด้านอาคารให้เลือกใช้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ พัดลม ตู้ แอร์  หรือวัตถุที่ต้องการใส่เข้าไป

ตัวโปรแกรม CADProfi นั้นนอกจากจะมี Library ให้ใช้งานแล้ว ยังมีการเขียนผนังอัตโนมัติ และหลักสำคัญ คือ การนับจำนวนที่ง่ายนั้นเป็นปัจจัยหลักในการจัดการสินทรัพย์ต่างๆ และยังตรวจสอบสินทรัพย์ในแปลนว่าอยู่ตรงไหนในอาคารได้อีกด้วย โดยรูปด้านล่างนี้จะเป็นหน้าต่างโปรแกรม เพื่อดึงเอาสัญลักษณ์ต่างๆ ออกมาใช้งาน

รูปสัญลักษณ์อุปกรณ์ในสำนักงานพร้อมภาพตัวอย่างก่อนดึงออกมาใช้งาน

Tool การถอดจำนวนสินทรัพย์นั้น จะอยู่ใน CADprofi หลังจากที่ติดตั้งปลั๊กลงไปแล้ว ชื่อ Bill of Materials

จากนั้นเข้าไปในคำสั่ง Bill of Materials และคลุมเฉพาะแปลนที่เราจะถอดปริมาณ หรือคลุมทั้งแปลนได้เลย

เมื่อเข้ามาในคำสั่งแล้ว >>  ตัวโปรแกรมมีให้เลือกถอดประเภทของชิ้นงาน จากนั้นเราสามารถเลือกหัวข้อการถอดปริมาณได้ ส่วนถัดมาเป็นหัวข้อที่เราเลือดถอดปริมาณแล้ว เสร็จแล้วให้กด Next

 

ตัวโปรแกรมจะถอดปริมาณออกมาเป็นจำนวนได้ 3 รูปแบบดังนี้

  1. ปริ้นออกมาเป็นกระดาษ ออกเครื่องพิมพ์ หรือ PDF
  2. Export เป็นไฟล์ Excel
  3. สามารถสรุปมาเป็นมาวางไว้ในหน้า Drawing โดยผู้ใช้งานจะสามารถนำตารางมาวางไว้ในหน้า Drawing

ตัวโปรแกรมจะทำการวาดตารางพร้อมทั้งรูปภาพของชื่อบล็อคนั้นๆ

ถ้าเป็นอาคารที่มีแปลนหลายๆ ชั้น โปรแกรมสามารถที่จะถอดสินทรัพย์ออกมาแยกเป็นแปลนนั้นๆ ได้ หรือจะเก็บรวมไว้ทั้งอาคารเลยก็ได้ ถ้ามีการลดหรือซื้อเพิ่มก็สามารถนำมาวางและเพิ่มจำนวนของสินทรัพย์ การจัดการขององค์กรก็จะสะดวกมากขึ้นและมีการจัดการสินทรัพย์เป็นระบบมากขึ้นอีกด้วย


https://www.applicadthai.com/articles/article-ci/article-cadprofi/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94/


โดย:
งาน: งานทรัพย์สินโรงเรียน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.applicadthai.com/articles/article-ci/article-cadprofi/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 25 ครั้ง