[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ข่าวการศึกษา : ถอดบทเรียนโรงเรียนดังสร้างนักคิด

 

ข่าวการศึกษา : ถอดบทเรียนโรงเรียนดังสร้างนักคิด

               สพฐ.เตรียมถอดบทเรียนกิจกรรมโรงเรียนดัง ใช้เป็นต้นแบบไขปัญหาเด็กไทยไม่กล้าแสดงออก ไม่ค่อยมีความเป็นผู้นำ ลุยเริ่มปฏิรูปการเรียนรู้จากในห้องเรียน

               วันนี้(18 พ.ย.) ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.)มองว่าเด็กไทยไม่กล้าแสดงออกและไม่ค่อยมีความเป็นผู้นำจึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปคิดหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวนั้น โดยประเด็นนี้ตนเตรียมถอดบทเรียนกิจกรรมของโรงเรียนดังๆที่ทำให้เด็กกล้าแสดงออกว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆนำไปปฎิบัติ เช่น  รร.เตรียมอุดมศึกษามีการใช้รูปแบบการประเมินผลโดยใช้ข้อสอบอัตนัยทั้งหมด ซึ่งวิธีการนี้ตนคิดว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์และเมื่อเด็กคิดวิเคราะห์ได้ก็จะทำให้เด็กมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น จึงอยากให้ทุกโรงเรียนปรับวิธีการประเมินผลด้วยข้อสอบอัตนัยให้มากขึ้น

               “ เราจะต้องเริ่มปฎิรูปการเรียนรู้จากในห้องเรียน เพราะทุกวันนี้เด็กไม่กล้าแสดงออก ครูบังคับเด็กมากเกินไป ดังนั้นครูจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็นได้เองโดยไม่ต้องมีคำตอบที่ถูกหรือผิด อย่าสร้างกติกาให้เด็ก แต่ครูจะต้องทำหน้าที่พัฒนาให้เด็กคิดนอกกรอบให้มากขึ้น ขณะที่ตัวครูเองก็ต้องเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องกังวลจะผิดหรือถูก ขอให้เริ่มลงมือทำเชื่อว่าการปฎิรูปการศึกษาจะเกิดผลแน่นอน” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

 


เดลินิวส์


โดย:
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 28 ครั้ง