[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

7วิธี...ช่วยลูกเก่งคณิตศาสตร์

1. สอนให้ลูกคิดแบบรวบยอด

ห้เด็กเข้าใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ การท่องจำเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ผล ดังนั้นต้องให้เด็กเข้าใจพื้นฐานคณิตศาสตร์ ให้รู้จักจำนวน การเพิ่มการลด โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ หรือสิ่งของที่อยู่รอบตัวเข้ามาช่วย

2. สอนพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้ลูก

สอนลูกให้เข้าใจพื้นฐานของคณิตศาสตร์ เช่น 3-2 = 1 , 1+1 = 2 เป็นต้น เด็กๆ สามารถตอบได้ในช่วงเวลาอันสั้นๆ โดยใช้กระดานตัวเลขเข้าช่วย ชูภาพให้เด็กๆ ดู และให้เด็กตอบอย่างรวดเร็ว 

 

3. ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

ทำให้คณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน กิจกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันสามารถทำให้เด็กได้ฝึกและทำความเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งจะทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญและเข้าใจความหมายได้มากขึ้น เช่น พ่อแม่พาเด็กไปซื้อของจ่ายตลาด

 

4. เล่นเกมคณิตศาสตร์กับลูก

ฝึกลูกโดยการเล่นเกมคณิตศาสตร์กับลูก  เช่น ให้นับดอกไม้ที่มีสีแดง นับดอกไม้ที่มีสีขาว ดอกไม้สีไหนมากกว่ากัน หรือบวกเลขจากตัวการ์ตูนที่ลูกชอบ เวลาทำให้ลูกสนุก

 

5. สอนคำศัพท์และสัญลักษณ์ต่างๆ

สอนให้ลูกเข้าใจคำศัพท์และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จำเป็นต้องเข้าใจคำศัพท์และสัญลักษณ์ที่ใช้ เช่น บวก ลบ คูณ หาร หน้าตาเป็นอย่างไร ความหมายของแต่ละอันคืออะไร 

 

6. ฝึกแก้โจทย์ปัญหา

ฝึกแก้โจทย์ปัญหาโดยอาจเริ่มจากโจทย์ง่ายๆ แล้วค่อยพัฒนาให้ยากขึ้นตามระดับความเข้าใจของเด็ก และที่สำคัญควรให้ฝึกอย่างสม่ำเสมอ

 

7. ช่วยเหลือและให้กำลังใจลูก

ให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อลูกไม่เข้าใจในบทเรียนเช่น หากไม่มีความเข้าใจเรื่องไหน แล้วคุณครูไม่มีเวลาพอในการช่วยเหลือเด็ก คุณพ่อคุณแม่อาจต้องมีติวเตอร์พิเศษให้ลูกเรียนเสริมอีกครั้ง และหาเวลาในการฝึกฝนคณิตศาสตร์ให้ลูก

ที่มา – trueplookpanya , tutorplus-academy


7 วิธีสอนลูกให้เก่งคณิตศาสตร์


โดย:
งาน: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.parentsone.com/7-ways-to-teaching-math/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 44 ครั้ง