[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ผักผลไม้มีใย อาหารมีประโยชน์

ที่มา : หนังสือเคล็ดลับกินผักผลไม้ 5 สี โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผักผลไม้มีใย อาหารมีประโยชน์ thaihealth

แฟ้มภาพ

ในทุก ๆ วัน ควรเลือกกินผักผลไม้ให้ครบ 5 สี และเลือกชนิดผักผลไม้ผสมผสานให้ได้ใยอาหารที่สมดุล ในผักผลไม้แต่ละกลุ่มสีและชนิดก็จะให้ใยอาหารในปริมาณมาก-น้อยแตกต่างกัน และคนเราควรได้รับปริมาณใยอาหารต่อวัน ดังนี้

ผู้ใหญ่ 25 กรัม ต่อวัน

เด็ก (จำนวนอายุปี +5) เช่น เด็กอายุ 10 ปี ควรได้รับ 10+5 = 15 กรัมต่อวัน เป็นต้น

ใยอาหารในผักผลไม้ยังแบ่งออกได้เป็น ชนิดละลายน้ำและชนิดไม่ละลายน้ำ

ชนิดละลายน้ำ

จะเกิดการพองตัวเป็นเจลและแทนพื้นที่บางส่วนในกระเพาะอาหาร ทำให้เรารู้สึกอิ่มแล้วยังช่วยเก็บกักน้ำตาลกับคอเลสเตอรอล จึงช่วยให้ร่างกายลดการดูดซึมทั้งสองสิ่งนี้

ชนิดไม่ละลายน้ำ

ช่วยให้ระบบการทำงานของทางเดินอาหารทำงานดีขึ้น และช่วยเพิ่มมวลอุจจาระ ลดปัญหาท้องผูก และช่วยลดการดูดซึมหรือสัมผัสสารก่อมะเร็งที่อาจปนเปื้อนเข้ามาในอาหาร   ซึ่งส่วนใหญ่ผลไม้แทบทุกชนิดจะมีเส้นใยทั้งชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำอยู่รวมกัน

 

https://www.thaihealth.or.th/Content/50878-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%A2%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C.html


โดย:
งาน: งานโภชนาการ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.thaihealth.or.th/Content/50878-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%A2%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 18 ครั้ง