[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

5 ข้อดูแลสุขภาพกาย ใจ สู้ฝุ่นพิษ PM 2.5

5 ข้อดูแลสุขภาพกาย ใจ สู้ฝุ่นพิษ PM 2.5 thaihealth

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเครียดและวิตกกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยกรมสุขภาพจิตขอแนะนำแนวทางในการดูแลสุขภาพใจให้กับประชาชน เพื่อช่วยให้สามารถปรับตัว ปรับวิธีคิด และสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงสถานการณ์ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเครียดและวิตกกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยกรมสุขภาพจิตขอแนะนำแนวทางในการดูแลสุขภาพใจให้กับประชาชน เพื่อช่วยให้สามารถปรับตัว ปรับวิธีคิด และสามารถรับมือกับสถานการณ์ในช่วงฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานได้ด้วยวิธีการ 5 ข้อ ดังนี้

1.มีสติและขอให้ติดตามข่าวสารสถานการณ์จากทางหน่วยงานราชการเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหว สามารถปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ และประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง จะทำให้ลดความเครียด และความวิตกกังวลลงได้

2.ปรับวิธีการคิด ซึ่งความคิดเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้คนเราเกิดความเครียด หากเรารู้จักปรับวิธีการคิด ให้คิดแบบยืดหยุ่น คิดหลายแง่มุม โดยการยอมรับ ปรับตัว และทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ก็จะช่วยลดความเครียดลงไปได้มาก

3.การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง จะช่วยทำให้ผ่อนคลาย ไม่มีความเครียด

4.หาวิธีการป้องกันฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เจ็บป่วยได้ง่าย เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน หากต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัย หรือ N 95 และผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาประจำตัวให้พร้อม ซึ่งวิธีการ เหล่านี้จะทำให้คลายความเครียดและวิตกกังวลลงไปได้

5.เฝ้าระวังหรือสังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

 


5 ข้อดูแลสุขภาพกาย ใจ สู้ฝุ่นพิษ PM 2.5


โดย:
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.thaihealth.or.th/Content/51015-5%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B9%83%E0%B8%88%20%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%20PM%202.5.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 16 ครั้ง