[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ความรู้เกี่ยวกับเนย

“เนย” หรือ “butter” ในภาษาอังกฤษ หรือ “Beurre” ในภาษาฝรั่งเศส เป็นไขมันสัตว์ที่แยกมาจากน้ำนมหรือครีม (dairy product) มีน้ำนมจากสัตว์หลายชนิดที่นำมาผลิตเนยได้ เช่น วัว ควาย แพะ แกะ แต่ถ้าไม่ระบุอะไร “เนย”ทั่วไปที่เราเห็นในท้องตลาดผลิตจากน้ำนมวัว   สรุปสั้นๆคือ
1. เป็นไขมันที่ผลิตจากนม
2. มีมันเนย 80% ขึ้นไปของน้ำหนัก
3. มีน้ำได้ไม่เกิน 16% ของน้ำหนัก

#มันเนย คืออะไร มันเนยคือไขมันที่ได้จากนมหรือครีม มีชื่อเรียกหลายหลายเช่น butterfat, butter oil, fat milk ถ้าเห็นชื่อทั้งหมดนี้มันคือสิ่งเดียวกันคือ “มันเนย”

เนยเทียมและเนยขาว คืออะไร

มาการีน (เนยเทียม) คือไขมันที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเลียนแบบเนยและเพื่อใช้แทนเนย ตามประกาศขององค์การอาหารและยาบ้านเรา มาการีนหรือเนยเทียม คือผลิตภัณฑ์อิมัลชันน้ำในน้ำมันซึ่งมีลักษณะคล้ายเนย โดยมีปริมาณไขมันรวมทั้งหมด 80%-90% และมีมันเนยไม่เกิน 3% ของไขมันทั้งหมด

มาการีนทำจากไขมันสัตว์ + น้ำมันพืช หรือ น้ำมันพืชอย่างเดียว โดยนำไปผ่านกระบวนการทางเคมี ที่ชื่อ “ไฮโดรจีเนชัน (hydrogenation)” รายละเอียดหลายคนอาจจะไม่อยากรู้เพราะงง แต่สรุปสั้นๆว่า เมื่อผ่านกระบวนการนี้แล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและคุณสมบัติของน้ำมันคือ

– น้ำมันเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นกึ่งของแข็งในอุณหภูมิห้อง

– จุดหลอมละลายสูงขึ้น

– เกิดกลิ่นหืนช้าขึ้น

น้ำมันที่ผ่านขบวนการนี้จะถูกนำไปผสมกับนมหรือหางนม และเติมสีและกลิ่นให้มีความคล้ายเนย มาการีนเป็นอิมัลชันเหมือนเนย

เนยขาว (shortening) คือ ญาติๆกับมาการีน เพราะคือน้ำมันพืชที่ผ่านไฮโดรจีเนชัน (hydrogenation) เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันคือ

– เนยขาวเป็นไขมันล้วน ไม่มีน้ำผสม

– เป็นกึ่งของแข็งในอุณหภูมิห้อง

– จุดหลอมละลายสูงกว่ามาการีน

มาการีนและเนยขาวมีจุดหลอมละลายที่สูงกว่าเนยจึงสามรถเก็บในอุณหภูมิห้องได้

ทั้งมาการีนและเนยขาวมีจุดหลอมละลายที่สูงกว่าเนยจึงสามารถวางไว้ในอุณหภูมิห้องได้ นอกจากนี้ยังมีราคาถูกกว่าเนยมาก

การเก็บรักษาเนย

– เนยที่ยังไม่แกะห่อ เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาหรือช่อง chill ได้จนถึงวันหมดอายุซึ่งระบุไว้ในสลากผลิตภัณฑ์

– เนยที่แกะห่อใช้แล้ว เก็บในห่อเดิมให้มิดชิด หรือใช้พลาสติกแรพ ถุงซีล หรือใส่กล่องที่มีฝาปิดมิชิด เพราะเนยมักจะดูดกลิ่นอาหารที่อยู่ใกล้ เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาหรือช่อง chill และควรใช้ให้หมดภายในสามอาทิตย์ ถ้าเก็บนานกว่านี้เนยจะสูญเสียความสดและมีกลิ่นหืน

– เนยที่ใช้แล้วสามารถเก็บในช่องฟรีซได้นาน แต่ควรห่อเพิ่มเติมด้วยกระดาษฟอยล์หรือพลาสติกแรพอย่างดี เนยเค็มสามารถเก็บได้นานถึง 1 ปีในขณะที่เนยจืดอาจจะเก็บได้นานถึง 3 เดือนขึ้นไป


http://cowmilk10.com


โดย:
งาน: งานร้านค้าเบเกอรี่
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://cowmilk10.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 21 ครั้ง