[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ข่าวการศึกษา : สพฐ.สั่งตั้งศูนย์เฝ้าระวัง วิกฤตฝุ่นPM2.5แบบเรียวไทม์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งศูนย์เฝ้าระวังวิกฤตฝุ่น PM 2.5 แล้ว รายงานข้อมูลเด็กและโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบแบบเรียวไทม์

 

 
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63  ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์วิกฤตฝุ่น pm 2.5 ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ของสพฐ.ขึ้น มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้1.จัดระบบข้อมูล 3 ส่วนประกอบด้วยข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา หรือสถานการณ์ฝุ่น ในแต่ละพื้นที่ ข้อมูล รายงานผลกระทบ โดยเฉพาะการปิดโรงเรียน ซึ่งรับจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
 
ส่วนที่ 2.จัดระบบการสื่อสารวิทยุเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือน ร่วมกันกับศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)  และ 3.ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในการจัด ทำข้อมูล สารสนเทศนำเสนอ ให้เป็นปัจจุบัน โดยให้นำเสนอในรูปแบบที่เป็นข้อมูลเชิงสารสนเทศ ขึ้นจอ ทีวี และติดตั้ง ที่ฝาผนัง ในศูนย์ปฏิบัติการของสำนักอำนวยการสพฐ. 

เดลินิวส์ออนไลน์


โดย:
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 19 ครั้ง