[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ข่าวการศึกษา: "ณัฏฐพล" ถก สถานทูตจัดครูต่างชาติสอนเด็กไทย

"ณัฏฐพล" ถก สถานทูตจัดครูต่างชาติสอนเด็กไทย

รมว.ศึกษาธิการ ถก สถานทูตเอกอัครราชทูตและหน่วยงานต่างประเทศ ทุ่มงบ 64 จ้างครูต่างชาติสอนเด็กไทย หวังรากฐานทางภาษาเพื่อส่งต่อไปยังระดับมหาวิทยาลัย ผลิตครูไทยเก่งภาษาอังกฤษ เชื่อภายใน 3 ปี ได้ครูไทยลดจ้างครูต่างชาติได้

     เมื่อวันที่ 14 ก.พ.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อหารือแนวทางการรับครูชาวต่างชาติ ว่า ตนได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาครูต่างชาติที่มาสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือสอนวิชาอื่นๆที่เป็นภาษาอังกฤษเข้ามาเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยระหว่างนี้ศธ.จะวิเคราะห์ข้อมูลและสำรวจความต้องการครูต่างชาติในโรงเรียน

     ทราบว่าขณะนี้เรามีครูต่างชาติที่สอนในโรงเรียนแล้วประมาณ 7,000 คนแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างประเทศให้จัดบุคลากรชาวต่างชาติมาช่วยสอนและพัฒนาครูไทยด้วย ซึ่งตนตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 10,000 คน รวมถึงจัดงบประมาณปี 64 ไว้รองรับการดำเนินการเรื่องนี้แล้ว
 
     “ผมต้องการยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กในไทย เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความมั่นใจให้แก่เด็ก ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ระบบการศึกษาไทยยกระดับขึ้นอย่างแน่นอน เพราะการเด็กได้รับประโยชน์จากการเรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง ส่วนครูไทยเองก็ได้รับการต่อยอดพัฒนาความรู้จากครูต่างชาติ
     ทั้งนี้ผมได้วางระบบรากฐานการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเด็กและครูไทยไว้จึงเชื่อว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าเราจะลดจำนวนการสอนของครูต่างชาติได้ เพราะเรามีครูไทยที่เก่งภาษามากขึ้นจากการวางระบบตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานไปถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งหวังว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม” รมว.ศธ.กล่าว

เดลินิวส์


โดย:
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 16 ครั้ง