[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

"ณัฏฐพล" ถก สถานทูตจัดครูต่างชาติสอนเด็กไทย

รมว.ศึกษาธิการ ถก สถานทูตเอกอัครราชทูตและหน่วยงานต่างประเทศ ทุ่มงบ 64 จ้างครูต่างชาติสอนเด็กไทย หวังรากฐานทางภาษาเพื่อส่งต่อไปยังระดับมหาวิทยาลัย ผลิตครูไทยเก่งภาษาอังกฤษ เชื่อภายใน 3 ปีได้ครูไทยลดจ้างครูต่างชาติได้

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อหารือแนวทางการรับครูชาวต่างชาติ ว่า ตนได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาครูต่างชาติที่มาสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือสอนวิชาอื่นๆที่เป็นภาษาอังกฤษเข้ามาเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยระหว่างนี้ศธ.จะวิเคราะห์ข้อมูลและสำรวจความต้องการครูต่างชาติในโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 ก.พ.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อหารือแนวทางการรับครูชาวต่างชาติ ว่า ตนได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาครูต่างชาติที่มาสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือสอนวิชาอื่นๆที่เป็นภาษาอังกฤษเข้ามาเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยระหว่างนี้ศธ.จะวิเคราะห์ข้อมูลและสำรวจความต้องการครูต่างชาติในโรงเรียน ทั้งนี้ผมได้วางระบบรากฐานการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเด็กและครูไทยไว้จึงเชื่อว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าเราจะลดจำนวนการสอนของครูต่างชาติได้ เพราะเรามีครูไทยที่เก่งภาษามากขึ้นจากการวางระบบตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานไปถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งหวังว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม” รมว.ศธ.กล่าว
 
 

https://www.dailynews.co.th/education/757523


โดย:
งาน: งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.dailynews.co.th/education/757523

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 21 ครั้ง