[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ข่าวการศึกษา : รร.โพธิสารฯผุดแนวคิด เรียนที่ชอบกับอาชีพที่ใช่

ข่าวการศึกษา : รร.โพธิสารฯผุดแนวคิด เรียนที่ชอบกับอาชีพที่ใช่

          ผอ.โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ผุดแนวคิด "Defining the Future อนาคตกำหนดได้" เลือกเรียนที่ชอบกับอาชีพที่ใช่ ล้มแผนการเรียนสายวิทย์-ศิลป์ สู่ 7 แผนการเรียนใหม่ส่งเสริมด้านอาชีพ ใครอยากเป็นหมอต้องได้เป็น

          เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เปิดเผยว่า ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ปรับแผนการเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากเดิมที่เคยเรียนแผนการเรียนสายวิทย์ ศิลป์คำนวณ และศิลป์ภาษา ตนได้ปรับแผนการเรียนโฉมใหม่ในรูปแบบเลือกเรียนที่ชอบอาชีพที่ใช่ประกอบไปด้วย 7 แผนการเรียน 

          ประกอบด้วย 1.วิทย์-คอมพิวเตอร์ 2.ศิลปกรรม 3.แพทย์-เภสัช 4.นิเทศศาสตร์-มนุษย์ศาสตร์ 5.วิศวะ-สถาปัตย์ 6.นิติ-รัฐศาสตร์ และ7.บริหารธุรกิจ-บัญชี  ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะได้เรียนแผนการเรียนวิทย์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์)ด้วยเช่นกัน

          ดร.ภูมิสิษฐ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการปรับโฉมแผนการเรียนใหม่นั้นตนมองว่าทุกวันนี้ปัญหาการศึกษาไทยเกิดจากการที่เด็กเรียนแบบไม่มีเป้าหมายในชีวิต เหมือนมาเรียนหนังสือให้จบการศึกษาตามความต้องการของพ่อแม่ ซึ่งจะเลือกเรียนอะไรก็ได้แต่ขอให้ได้ใบปริญญาเพราะสังคมไทยวางกรอบว่าการที่ลูกหลานเราเรียนจบได้รับปริญญาบัตรถือเป็นความภูมิใจสูงสุดในชีวิต แต่หากลองมองตามความเป็นจริงจะพบว่า

          ปัจจุบันเด็กจบการศึกษามาแล้วไม่มีงานทำ  ดังนั้นประเด็นเหล่านี้จึงเป็นที่มาของการปรับแผนการเรียนโฉมใหม่ของโรงเรียนภายใต้แนวคิด “Defining the Future อนาคตกำหนดได้” หรือ การเรียนเพื่อการมีงานทำ  ซึ่งหัวใจหลักของการดำเนินการครั้งนี้ตนต้องการให้เด็กได้ค้นหาความถนัดของตัวเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพที่ตัวเองอยากเป็นในอนาคต

          "โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความพร้อมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของนักเรียน บุคลากร โดยโรงเรียนมีพื้นฐานการให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ แต่ไม่ได้ออกมาเป็นหลักสูตรที่ชัดเจน ดังนั้นตนจึงคิดว่า หากเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงการปฎิรูปการศึกษาก็จะไม่สำเร็จ โดยแผนการเรียนใหม่ของ รร.โพธิสารพิทยากร จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2563 นี้

          โดยเป็นวิชาที่ใช้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และวิชาพื้นฐานของคณะนั้นๆ ซึ่งเป็นการเรียนแผนการเรียนที่ใกล้เคียงกัน และมีการเรียนพื้นฐานเหมือนกัน ส่วนวิชาไหนที่เรียนรวมกันได้ เช่น แผนการเรียนนิเทศศาสตร์ แผนการเรียนนิติศาสตร์ ก็จะมาเรียนรวมกันเหมือนวิชาเรียนรวมในมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นของเราเองและจากมหาวิทยาลัย

          รวมถึงมีวิทยากรมาจากผู้ประกอบการจริงทั้ง 7 แผนการเรียน ขณะเดียวกันยังมีพี่เลี้ยงให้แต่ละแผนการเรียนที่มาจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด เช่น แผนการเรียนแพทย์ ก็เป็นแพทยศาสตรศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ส่วน ม.ต้นจะปรับหลักสูตรในรายวิชาเพิ่มเติมพร้อมกับการฝึกทักษะให้ค้นหาความนัดตามสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ดังนั้นเราจะเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยรับประกันให้เลยว่าเด็กโพธิสารทุกคนอยากเป็นหมอจะต้องได้เป็น" ผอ.รร.โพธิสารพิทยากร กล่าว

          ด้านนางจงชนิดษฐ์ แสงศร ครูผู้สอนภาษาจีน ในฐานะผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการงานหลักสูตรการเรียนการสอน กล่าวว่า กลุ่มครูทุกคนเห็นเป็นทิศทางเดียวกันกับผู้อำนวยการโรงเรียน เพราะจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ตามความถนัดของตัวเองว่าอยากเรียนอาชีพใด และตัวเองมีความเหมาะสมกับอาชีพไหนในอนาคต ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เด็กสนใจการเรียนมากขึ้น และสนุกกับแผนการเรียนแบบใหม่ อีกทั้งมีจุดมุ่งหมายในชีวิต

 


เดลินิวส์ออนไลน์


โดย:
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 29 ครั้ง