[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ข่าวการศึกษา : สพฐ.ถอดบทเรียนโควิด-19 สอนเด็กตระหนักรู้

 

ข่าวการศึกษา : สพฐ.ถอดบทเรียนโควิด-19 สอนเด็กตระหนักรู้

          เลขาธิการ กพฐ. เตรียมถอดบทเรียนโควิด-19 สอนเด็กตระหนักรู้ ทั้งการแพร่ระบาด ความรับผิดชอบต่อสังคมและผลกระทบเศรษฐกิจ

          เมื่อวันที่ 18 มี.ค.ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังประสบกับภาวะวิกฤตโรคราดบาด โดยเฉพาะไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ซึ่งถือเป็นโรคอุบัติใหม่  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คิดว่าเรื่องโรคระบาดใหม่หรือไวรัสโคโรนานี้ หากองค์การอนามัยโลกได้คิดค้นวัคซีนรักษาโรคดังกล่าวจนสามารถหยุดการแพร่ระบาดได้ทั่วโลก

          สพฐ.จะถอดบทเรียนเรื่องไวรัสโคโรนาสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการอุบัติขึ้นของโรคเกิดจากสาเหตุใด อาการของโรค และวิธีดูแลป้องกันตัวเองจากโรคระบาดต่างๆ ดังนั้นครูผู้สอนทุกคนจะต้องถอดบทเรียนเรื่องนี้ ซึ่งสามารถบูรณการการสอนได้หลากหลายรูปแบบ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่ยึดมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

           “ผมอยากให้มีการถอดบทเรียนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักรู้และเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอีกต่อไป  ซึ่งจะรวมไปถึงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพราะโรงเรียนถือเป็นศูนย์รวมของกลุ่มนักเรียนจำนวนมาก นอกจากนี้สิ่งสำคัญของการถอดบทเรียนนี้จะต้องย้ำเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงเมื่อเกิดการแพร่ระบาดไวรัสเป็นจำนวนมากจะส่งผลกระทบต่อสังคมในด้านใดบ้าง โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาถอดบทเรียนด้วย” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

 


เดลินิวส์


โดย:
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 45 ครั้ง