[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

วิธีเลือกซื้อ “เนื้อหมู” ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะวิธีเลือกซื้อเนื้อหมูที่มีสีแดงธรรมชาติ ใช้นิ้วกดดู เนื้อจะยืดหยุ่น ไม่มีรอยบุ๋ม รวมทั้งต้องไม่มีเม็ดสีขาวใสคล้ายเม็ดสาคู จากแหล่งมีการรับรองมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อหรือจากตราประทับบนหนังสัตว์ที่ชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์

วิธีเลือกเนื้อหมูแช่แข็ง / เนื้อหมูในตลาด

  1. เลือกเนื้อสัตว์ที่เก็บในตู้หรือห้องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส
  2. ต้องมีฉลากแสดงชื่อ-ชนิดของอาหาร วันที่ผลิต/บรรจุ วันหมดอายุและสถานที่ผลิต/บรรจุ
  3. ก่อนนำเนื้อสัตว์แช่แข็งมาปรุงประกอบอาหารให้นำออกมาวางไว้ในช่องธรรมดาก่อน เพื่อให้มีการคลายความเย็น ไม่ควรนำอาหารที่แช่แข็งไปแช่น้ำร้อน จะทำให้คุณค่าลดลง
  4. เนื้อหมูที่เก็บในความเย็นตลอดเวลา ต้องมีสีแดงธรรมชาติ ไม่ช้ำเลือด ไม่มีกลิ่นเหม็นบูด ไม่มีเม็ดสีขาวใสคล้ายเม็ดสาคู เพราะเป็นตัวอ่อนของพยาธิตัวตืด
  5. เนื้อหมูไม่มีลักษณะผิดปกติอื่นๆ เช่น ตุ่ม ก้อน ผิวไม่แห้ง หรือแฉะเกินไป มีน้ำเยิ้ม
  6. เลือกซื้อเนื้อหมูหรือผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อหรือแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือสังเกตจากตราประทับบนหนังที่ชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” 

เมื่อนำไปปรุงต้องล้างให้สะอาด โดยเฉพาะสิ่งสกปรกที่ติดมากับไขมัน ถ้าสกปรกมากควรล้างด้วยน้ำอุ่นแล้วจึงนำมาชำแหละอวัยวะต่างๆ และนำมาปรุงให้สุกทั่วถึงด้วยความร้อนอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า 2 นาที   เพื่อทำลายเชื้อโรคและตัวอ่อนพยาธิ

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ภาพ :iStock

ที่มา : https://www.sanook.com/health/25327/

เอกสาร : 35743.pdf
https://www.sanook.com/health/25327/


โดย:
งาน: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน
อ้างอิงแผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/health/25327/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 3 ครั้ง