[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ข่าวการศึกษา: ‘สมศ. - สหราชอาณาจักร’ถกยกระดับ ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกเทียบมาตรฐานสากล

‘สมศ. - สหราชอาณาจักร’ ถกยกระดับ ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกเทียบมาตรฐานสากล

     ‘สมศ.-สหราชอาณาจักร’ถกยกระดับ - ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวว่า สมศ.เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพภายนอก จึงได้ร่วมมือกับ Quality Assurance Agency (QAA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร จัดโครงการอบรมพัฒนาขีดความสามารถด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสู่มาตรฐานสากล เมื่อเร็วๆนี้ ในหัวข้อเทคนิคการวิเคราะห์ผลจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และการเขียนรายงานผลการตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับผู้ประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นการเพิ่มความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล และหลักฐานการเขียนรายงานการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

     ดร.นันทากล่าวต่อว่า การอบรมจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสู่มาตรฐานสากล และช่วยเพิ่มความสามารถในการเขียนรายงานการตรวจสอบที่ชัดเจนและตรงประเด็น ถูกต้อง และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้สำหรับพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกในปี 2564 ในเร็วๆ นี้ด้วย

     ดร.นันทากล่าวต่อว่า การอบรมจะเน้นการให้ความรู้ด้านเทคนิคการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาและการเขียนรายงานผลการตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมมีเนื้อหาประกอบด้วย แนวทางการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาของยุโรป กรอบแนวคิดและวิธีการตรวจสอบคุณภาพระดับสากล การใช้กรณีศึกษารายงานการตรวจสอบคุณภาพระดับสากลของสถานศึกษาในต่างประเทศที่รับการตรวจสอบจาก QAA การฝึกปฏิบัติ เช่น การประเมินตนเองการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล โดย สมศ. และ QAA ได้จัดอบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์


ข่าวสดออนไลน์


โดย:
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง