[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เส้น

เส้น (Line)

เกิดจากจุดที่เรียงต่อกัน   หรือเกิดจากการลากเส้นไปยังทิศทางต่างๆ มีหลายลักษณะ เช่น ตั้ง นอน เฉียง โค้ง ฯลฯ เส้น เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด  หรือถ้านำจุดมาวางเรียงต่อๆ กันก็จะเกิดเป็นเส้นขึ้น  เส้นมีมิติเดียว  คือ ความยาว  ไม่มีความกว้าง  ทำหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่าง  รูปร่าง  รูปทรง  สี น้ำหนัก  รวมทั้งเป็นแกนหลักโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงต่างๆ

เส้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิด  เส้นสามารถให้ความหมาย แสดงความรุ้สึกและอารมณ์ด้วย การสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง ( Straight Line ) และ เส้นโค้ง ( Curve Line ) เส้นทั้งสองชนิดนี้เมื่อนำมาจัดวางในลักษณะต่างๆ กันและให้ความหมาย ความรุ้สึก ที่แตกต่างกันออกไปด้วย

ลักษณะของเส้น

เส้นมีจุดเด่นที่นำมาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ  ทำให้เกิดรูปร่างรูปทรงต่างๆ มากมายเพื่อต้องการสิ่อให้เกิดความรุ้สึกทางด้านอารมณ์ จากการสร้างสรรค์ของงาน

  1. เส้นตั้ง หรือ เส้นดิ่งให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง  หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง

111387363

  1. เส้นนอนให้ความรุ้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย

111387364

  1. เส้นเฉียงหรือ เส้นทะแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง

 

2178

  1. เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลาให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว อย่างเป็นจังหวะ มีระเบียบ ไม่ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง

line4

  1. เส้นโค้งแบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล  ต่อเนื่อง  สุภาพอ่อนโยน นุ่มนวล

115620820

  1. เส้นโค้งแบบก้นหอยให้ความรุ้สึกเคลื่อนไหว  คลื่คลาย  หรือเติบโตในทิศทางที่หมุนวน ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด

 

line6

  1. เส้นโค้งวงแคบให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง  การเปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง

199913

  1. เส้นประให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่อง  ขาด หาย  ไม่ชัดเจน  ทำให้เกิดความเครียด

line8

 


https://patsudabbcit58.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99-line/


โดย:
งาน: กลุ่มสาระศิลปะ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://patsudabbcit58.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99-line/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 0 ครั้ง