[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ความสามารถในการสื่อสาร

การสื่อสารจากใจ

บางครั้งการสื่อสารในชีวิตประจำวันก็ทำให้เราเข้าใจผิด ทำให้เกิดความสับสน ทำให้ความสัมพันธ์แย่ลง การตัดสินคนอื่น การเปรียบเทียบ การพูดว่าใครสมควรได้หรือไม่ควรได้รับอะไร สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความแตกแยก ความร้าวฉาน และทำให้เกิดปัญหาการสื่อสาร

ในหนังสือ Nonviolent Communication ผู้เขียนได้พูดถึงการสื่อสารจากใจ หมายถึงการสื่อสารที่ช่วยให้เรามีสติและมีความเป็นคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตาม การสื่อสารจากใจจะทำให้เราสามารถสื่อสารด้วยจิตสำนึกและทำให้เราเข้าใจการกระทำของเรามากขึ้น

บางครั้งเวลาเราพูดกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน เราอาจจะเผลอใช้คำที่ทำร้ายความรู้สึกของเค้า ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม บางครั้งเราก็ทำร้ายจิตใจคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัว

การสื่อสารจากใจประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การสำรวจ ความรู้สึก ความต้องการ และการขอร้อง

เริ่มต้นจากการสำรวจว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น และแสดงความรู้สึกของตัวเองให้คนอื่นรู้ถึงความต้องการของเรา ถ้าเราขอร้องให้คนอื่นช่วยทำบางอย่าง เราก็ควรจะบอกให้ชัดเจน ขอร้องในสิ่งที่เค้าทำให้เราได้ แต่อย่าขอให้เค้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การเปิดเผยอย่างจริงใจผ่าน 4 ขั้นตอนนี้ จะทำให้เราสื่อสารได้อย่างเข้าใจและเห็นใจกันมากขึ้น และมันจะช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับคนในครอบครัว กับลูกค้า หรือคนในสังคม

เปิดเผยความต้องการของเราให้คนอื่นรู้ และในขณะเดียวกันก็รับฟังสิ่งที่คนอื่นต้องการ ด้วยความเข้าใจและเห็นใจ มองลึกลงไปให้เห็นสิ่งที่เค้าต้องการจริงๆ และหาทางแก้ไขความขัดแย้ง

สร้างแรงบันดาลใจ

การสื่อสารสามารถทำให้คนตื่นและทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้ การสร้างแรงบันดาลใจมันจะทำให้เรามองและเข้าใจตัวเองแตกต่างจากที่เคย มันทำให้เราเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ มันทำให้เรามีพลัง มีความหวัง และกระตุ้นให้เราลงมือทำ

การพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจมักจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือการตัดสินใจที่สำคัญ คนพูดมักจะมองเห็นความสามารถของเรา จากนั้นจึงพูดให้กำลังใจเรา กระตุ้นให้เราตัดสินใจลงมือทำด้วยความมุ่งมั่น การสร้างแรงบันดาลใจต่างจากการให้คำแนะนำหรือการสั่งสอน เป็นการกระตุ้นให้เราทำตามฝัน และใช้ศักยภาพของเราให้เต็มที่

การสร้างแรงบันดาลใจมี 3 ขั้นตอน เริ่มจากการทำให้ตื่นเต้นกับโอกาสและความเป็นไปได้ จากนั้นจึงกระตุ้นให้ลงมือทำ และสุดท้ายเราก็จะได้รับแรงบันดาลใจ และทำให้เกิดความรู้สึกในเชิงบวก

เราจะเห็นคุณค่าและความหมายของงานที่เราทำ ถ้าเราทำงานนั้นด้วยความสนุก ถ้าเราถนัดและทำงานนั้นได้ดี งานนั้นทำให้เกิดประโยชน์ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า งานนั้นทำให้เกิดความสำเร็จและทำให้เกิดความร่วมมือกัน

เราสามารถสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจ ให้คนค้นหาเหตุผลของการตื่นในทุกเช้า และเป็นแรงผลักดันให้ทำงานตลอดทั้งวัน และใช้ชีวิตที่มันสอดคล้องกับเป้าหมาย ชีวิตที่มีคุณค่า

ในหนังสือ Courage Goes to Work ผู้เขียนได้พูดถึงความกล้า 3 อย่าง ได้แก่ กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆ สิ่งที่เราไม่คุ้นเคย กล้าที่จะไว้ใจคนอื่น และกล้าที่จะพูดความจริง ถ้าหากเราใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าของเรา เราก็จะมีความกล้ามากขึ้น


www.nicetofit.com


โดย:
งาน: งานทะเบียนและวัดผล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.nicetofit.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 0 ครั้ง