[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ข่าวการศึกษา: ‘ตรีนุช’ มอบปลัด ศธ.ถกมหา’ลัยช่วยเด็กติดโควิด-19 เข้าสอบทีแคส ทปอ.ผุด 6 มาตรการเข้มสอบ GAT-PAT มี.ค.

‘ตรีนุช’ มอบปลัด ศธ.ถกมหา’ลัยช่วยเด็กติดโควิด-19 เข้าสอบทีแคส ทปอ.ผุด 6 มาตรการเข้มสอบ GAT-PAT มี.ค.

‘ตรีนุช’ มอบปลัด ศธ.ถก ทปอ.หาวิธีช่วยเด็กติดเชื้อโควิด-19 เข้าสอบทีแคส ย้ำไม่อยากให้เสียสิทธิ 1 ปี ‘สุภัทร’ คาดได้ข้อสรุปสัปดาห์นี้ ด้าน ทปอ.ออก 6 มาตรการคุมเข้มสอบ GAT-PAT เดือน มี.ค.สกัดโรค ให้สนามสอบจัดห้องพิเศษ 2 ห้อง สำหรับผู้เข้าสอบอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศา-กลุ่มเสี่ยง กับห้องผู้ป่วยทั่วไป-บาดเจ็บ

     จากกรณีแอดมินเพจ Mytcas ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ตอบคำถามกรณีที่มีนักเรียนสอบถามว่าถ้าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และรักษาหายไม่ทันสอบในระบบกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส จะต้องทำอย่างไร ซึ่งแอดมินเพจตอบว่าให้เข้าสอบในปีถัดไป หรือไม่ก็เลือกสาขาวิชาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบ ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดในโซเชียล โดยนายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ปีการศึกษา 2565 ของ ทปอ.ระบุว่าเป็นการตอบตามความจริง โดย ทปอ.ไม่มีมาตรการพิเศษสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์ และประธาน ทปอ.เล็งปรับวิธีตอบคำถาม โดยหารือร่วมกันต่อ ส่วนนายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานกรรมการดำเนินงานทีแคส 65 เตรียมนำเรื่องเข้าหารือในคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น

     เมื่อวันที่ 23 มกราคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า กรณีแอดมินเพจ Mytcas ของ ทปอ.ตอบคำถามว่าถ้าติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายไม่ทันการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และวิชาความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT และ 9 วิชาสามัญ ที่จะใช้คะแนนเป็นองค์ประกอบที่ผู้สมัครต้องยื่นในระบบทีแคส เพื่อเข้าเรียนต่อในสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยที่ต้องการ จะต้องทำอย่างไร ซึ่งแอดมินเพจให้เข้าสอบในปีถัดไป หรือเลือกสาขาวิชาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบเหล่านี้ยื่น ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ เพราะอาจจะทำให้เด็กเสียสิทธิ และเห็นว่า ทปอ.ควรมีมาตรการรองรับที่ดีมากกว่านี้นั้น ศธ.เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาอยู่ตลอดเวลา เพราะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงเร่งรัดฉีดวัคซีนให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.เป็นคนกลางไปคุยกับ ทปอ.เพื่อหาทางออกร่วมกัน

     “ศธ.ไม่อยากให้เด็กเสียโอกาสไป 1 ปี เพราะติดเชื้อโควิด-19 คิดว่าเราควรมีมาตรการร่วมกัน เพื่อที่จะสามารถให้เด็กกลุ่มนี้เข้าสอบได้” น.ส.ตรีนุชกล่าว

     ดร.สุภัทรกล่าวว่า ตนจะเร่งหารือกับ ทปอ.และผู้จัดการระบบทีแคส ว่าในกรณีที่เด็กติดเชื้อโควิด-19 หากต้องการสอบ จะสามารถจัดสรร หรือมีวิธีการใดได้บ้าง เพราะการสอบระบบทีแคสในปีนี้ จะแตกต่างจากปีที่แล้ว คือในรอบที่ 3 รอบแอดมิสชั่นส์ ใช้คะแนนจาก GAT, PAT และ 9 วิชาสามัญ มาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก

     “ผมจะหารือ ทปอ.ว่าในกรณีที่มีเด็กที่เข้าสอบติดเชื้อโควิด-19 หรือมีความเสี่ยงต้องกักตัว ถ้าจะเข้าสอบ จะสามารถจัดสรร หรือมีวิธีการใดบ้างเพื่อรองรับเด็กกลุ่มนี้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้” ดร.สุภัทรกล่าว

     แหล่งข่าวจาก ทปอ.กล่าวว่า สำหรับการสอบ GAT และ PAT ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคมนี้ ทปอ.มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับสนามสอบ ดังนี้

1. จัดเตรียมห้องสอบพิเศษ 2 ห้อง โดยห้องที่ 1 สำหรับแยกสอบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการเข้าข่ายต้องสงสัย โดยจัดเตรียมห้องสอบที่มีสภาพเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี และจัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันไม่น้อยว่า 1.5 เมตร และห้องที่ 2 สำหรับแยกสอบผู้ที่มีอาการป่วยทั่วไป หรือได้รับบาดเจ็บ หากระหว่างสอบมีผู้เข้าสอบรายใดมีอาการป่วย หรือเป็นไข้ เมื่อวัดอุณหภูมิแล้วสูงเกินกำหนด ให้ดำเนินการแยกผู้เข้าสอบรายดังกล่าวไปห้องพิเศษห้องที่ 1 และให้สนามสอบเตรียมหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมให้ทุกคนที่สอบในห้องพิเศษ 1 สำหรับผู้เข้าข่ายสงสัย

2. จัดเตรียมจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการ และตรวจการสวมหน้ากากอนามัย สำหรับผู้เดินทางมายังสนามสอบทุกคน

3. จัดเตรียมจุดล้างมือแอลกอฮอล์ หรือสบู่ล้างมือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบ และบุคลากรประจำสนามสอบในวันสอบ

4. จัดเตรียมพื้นที่เพื่อการเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น จุดพักคอย จุดรับประทานอาหาร และแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ล้างมือ ในช่วงที่อยู่ในสนามสอบ

5. ให้คณะกรรมการดำเนินงานระดับสนามสอบ และผู้ปฏิบัติงานในสนามสอบทุกคน ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และทำแบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก่อนวันเริ่มสอบ และคัดกรองเฉพาะผู้มีความเสี่ยงต่ำในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในสนามสอบ

6. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคฯ เพิ่มเติม ที่กำหนดโดย ศบค.และหน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่

     “นอกจากนี้ ทปอ.ให้คำแนะนำสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ดังนี้ แนะนำให้ใส่หน้ากาก 2 ชั้นทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม ไม่แนะนำให้ผู้ปกครอง หรือผู้ติดตามเข้ามาในสนามสอบ ผู้เข้าสอบควรเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานเอง หรือซื้ออาหารแบบกล่องที่สนามสอบจัดจำหน่าย และรับประทานอาหารในที่โล่งห่างจากผู้อื่นที่สนามสอบจัดไว้ให้ ไม่พูดคุยกันระหว่างรับประทานอาหาร” แหล่งข่าวคนเดิมกล่าว


มติชนออนไลน์


โดย:
งาน: ผู้อำนวยการ
อ้างอิงแผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 0 ครั้ง