วันที่ 1 ก.พ. 2562 กิจกรรม: ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรม: กิจกรรมบูรณาการ ป.3 (กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)
วันที่ 26 ต.ค. 2561 กิจกรรม: ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรม: ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)
วันที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรม: กิจกรรมบูรณาการ ป.3 เรื่อง มหัศจรรย์สีสันแห่งธรรมชาติ (กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)
วันที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรม: ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3 เรื่อง กิจกรรมบูรณาการ (กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรม: นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรม: ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)
วันที่ 18 พ.ค. 2561 กิจกรรม: ประชุมชี้แจงครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)