วันที่ 3 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)