วันที่ 2 ก.พ. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกครู ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 7 ม.ค. 2565 กิจกรรม: การสอบสอนตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ IE ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 22 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานดูแลการจราจรภายในโรงเรียน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 28 พ.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบปฏิบัติตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ) ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 27 พ.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบปฏิบัติตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ) ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 24 พ.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 12 พ.ค. 2564 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)