วันที่ 4 มี.ค. 2565 กิจกรรม: เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ม.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมนักเรียนที่เป็นตัวแทนลงสมัครเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเรื่อง แนวทางการดูแลนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)