วันที่ 11 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จำหน่ายนักเรียนที่จบหลักสูตรประถมศึกษาและนักเรียนที่ขอย้ายสถานศึกษา (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จำหน่ายนักเรียนที่จบหลักสูตรประถมศึกษาและนักเรียนที่ขอย้ายสถานศึกษา (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จำหน่ายนักเรียนที่จบหลักสูตรประถมศึกษาและนักเรียนที่ขอย้ายสถานศึกษา (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 8 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จำหน่ายนักเรียนที่จบหลักสูตรประถมศึกษาและนักเรียนที่ขอย้ายสถานศึกษา (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 21 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 20 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 19 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 17 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 13 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 12 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 11 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 10 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 7 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 6 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 5 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 4 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 3 พ.ค. 2564 กิจกรรม: จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (งานทะเบียนนักเรียน)