วันที่ 15 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายเสื้อกรีฑาสีและบริษัทจำหน่ายระบบเครื่องทำน้ำอุ่น สระว่ายน้ำ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 10 พ.ย. 2564 กิจกรรม: เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์ ชุดพละ ชุดพื้นเมือง (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 15 ต.ค. 2564 กิจกรรม: เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูและบุคลากร (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 20 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำรั้วตาข่ายริมน้ำปิง (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 6 ส.ค. 2564 กิจกรรม: เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำรั้วตาข่ายริมน้ำปิง (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 25 พ.ค. 2564 กิจกรรม: เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจำหน่ายเครื่องเล่น และ จัดทำสนามหญ้าเทียม (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 6 พ.ค. 2564 กิจกรรม: เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำรางน้ำฝนอาคารมงฟอร์ ต (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)