วันที่ 5 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)