วันที่ 22 ก.ค. 2565 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณวันสถาปนานักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (งานอภิบาล)
วันที่ 30 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ป.6/3 VS ป.6/2 คู่ที่ 2 ป.6/7 VS ป.6/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 คู่ที่ 1 ป.6/5 พบกับ ป.6/7 คู่ที่ 2 ป.6/4 พบกับ ป.6/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 คู่ที่ 1 ป.6/6 พบกับ ป.6/3 คู่ที่ 2 ป.6/2 พบกับ ป.6/1 (งานอภิบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.2/8 และ ป.2/9 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.2/7 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.2/6 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 21 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.2/5 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 17 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.2/4 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 14 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.2/3 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 10 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.2/2 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 9 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.2/1 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 31 พ.ค. 2565 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา (งานอภิบาล)
วันที่ 24 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นำส่งจดหมายร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 20 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ป.6 เรียนคำสอน (งานอภิบาล)
วันที่ 19 พ.ค. 2565 กิจกรรม: รวมนักเรียนคาทอลิก ป.1-ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 19 พ.ค. 2565 กิจกรรม: สำรวจสถานที่ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)