วันที่ 2 ส.ค. 2565 กิจกรรม: เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายเสื้อกรีฑาสี (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูต่างชาติ คัดเลือกโรงพยาบาลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และพิจารณาโต๊ะจีนงานวันครอบครัวครู นักการ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม: เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพวงกล้องวงจรปิดและ บริษัทตรวจสุขภาพครูและบุคลากร (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)