วันที่ 8 พ.ค. 2563 กิจกรรมรับหนังสือเรียนในระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 7 พ.ค. 2563 กิจกรรมรับหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียนในระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6-6/9 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 6 พ.ค. 2563 กิจกรรมรับหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียนในระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1-4/5 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 30 เม.ย. 2563 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 30 เม.ย. 2563 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 มี.ค. 2563 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 30 มี.ค. 2563 กิจกรรมประชุมพนักงานโรงอาหาร เบเกอรี่ และมินิมาร์ท (งานโภชนาการ)
วันที่ 12 มี.ค. 2563 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด บริษัทตรวจสุขภาพครู ร้านตัดเย็บเสื้อชมรมครู ร้านจำหน่ายข้าวสาร และบริษัทจำหน่ายน้ำดื่ม (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 11 มี.ค. 2563 กิจกรรม จำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 11 มี.ค. 2563 กิจกรรมรับอุปกรณ์และเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 10 มี.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3​ ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 มี.ค. 2563 กิจกรรม จำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2563 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 9 มี.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 มี.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2563 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 6 มี.ค. 2563 กิจกรรมแจกนมโรงเรียน ชั้นป.5 (งานโภชนาการ)
วันที่ 5 มี.ค. 2563 กิจกรรมแจกนมโรงเรียน ชั้นป.6 (งานโภชนาการ)
วันที่ 4 มี.ค. 2563 กิจกรรมแจกนมโรงเรียน ชั้นป.3 (งานโภชนาการ)
วันที่ 4 มี.ค. 2563 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนร่วมประชุมเพื่อหารือถึงมาตรการรับมือ สถานการณ์ไวรัสโควิด19 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 3 มี.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน (งานบริหารกองทุน)
วันที่ 2 มี.ค. 2563 กิจกรรมแจกนมโรงเรียน ชั้นป.2 และป.4 (งานโภชนาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2563 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 1 มี.ค. 2563 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 ก.พ. 2563 กิจกรรมงานโภชนาการทำความสะอาดโรงอาหารและบริเวณโดยรอบตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (งานโภชนาการ)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน ป.2-6 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 26 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 ก.พ. 2563 กิจกรรมตัวเเทนผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมงานประจำปีโรงเรียนสันติศึกษา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 13 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนก.พ.63 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันการศึกษาเอกชน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ก.พ. 2563 กิจกรรมวางพวงหรีดงานศพนายแก้ว สมบูรณ์ชัย บิดาพนักงานโรงอาหารนางสายทอง สมบูรณ์ชัย (งานโภชนาการ)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8/2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 ก.พ. 2563 กิจกรรมโรงเรียนเปิดเรียน หลังหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันการศึกษาเอกชน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 10 ก.พ. 2563 กิจกรรมหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันการศึกษาเอกชน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 2 ก.พ. 2563 กิจกรรมจำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนมกราคม (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมพิจารณาคัดเลือกประกันอุบัติเหตุนักเรียน บริษัทน้ำดื่ม บริษัทไอศกรีม ร้านจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานเกษียณ บริษัทคอมพิวเตอร์ บริษัทอินเตอร์เน็ต บริษัททัศนศึกษา วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ร้านจำหน่ายอัฐบริขาล (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 28 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 ม.ค. 2563 กิจกรรมร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันการศึกษาเอกชนและการปฏิบัติงานตามแผนงานของสมาคมฯ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน ป.1 และ ป.2-6 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 18 ม.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเข้าศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 ม.ค. 2563 กิจกรรมเปิดเรียน หลังหยุดวันครู (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 ม.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุดวันครู (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 15 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนม.ค.63 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 ม.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุดวันเด็ก หยุดโครงการเพลิน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 9 ม.ค. 2563 กิจกรรมร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและมอบนโยบายงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7/2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ม.ค. 2563 กิจกรรมเปิดเรียน หลังโรงเรียนหยุดวันขึ้นปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 1 ม.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุดวันขึ้นปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 31 ธ.ค. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 30 ธ.ค. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 29 ธ.ค. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 28 ธ.ค. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 27 ธ.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 27 ธ.ค. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 26 ธ.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 26 ธ.ค. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 25 ธ.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 25 ธ.ค. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 24 ธ.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 17 ธ.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 16 ธ.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 13 ธ.ค. 2562 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ ร่วมกันทั้ง 2 แผนก (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ธ.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 11 ธ.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 11 ธ.ค. 2562 กิจกรรมเปิดเรียน หลังหยุดวันรัฐธรรมนูญ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 10 ธ.ค. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันรัฐธรรมนูญ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 9 ธ.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 9 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน (งานบริหารกองทุน)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมเปิดเรียนหลังหยุดวันชาติ เเละวันพ่อแห่งชาติ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 5 ธ.ค. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 4 ธ.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2562 กิจกรรมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 30 พ.ย. 2562 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจัดเลี้ยงโต๊ะจีนวันครอบครัวพนักงาน (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 28 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 27 พ.ย. 2562 กิจกรรมประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 25 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 22 พ.ย. 2562 กิจกรรมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดเชียงใหม่ (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 22 พ.ย. 2562 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 21 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 20 พ.ย. 2562 กิจกรรมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับคณะข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 20 พ.ย. 2562 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 19 พ.ย. 2562 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 18 พ.ย. 2562 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 14 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 13 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 12 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 11 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและ ร่วมวางแผนการจัดการเมืองมรดกโลกเชียงใหม่กับภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครู และร้านตัดชุดนักเรียน อุปกรณ์ลูกเสือ เนตรนรี ชุดพื้นเมือง ชุดพละ และ ร้านห่อปกหนังสือ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมซ้อมการจัดกิจกรรมพาผู้ปกครองนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เยี่ยมชมโรงเรียน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 4 พ.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 31 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 30 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ต.ค. 2562 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ต.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสมาคมเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 29 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 28 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 26 ต.ค. 2562 กิจกรรมเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ด้านเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน (งานประสานราชการ)
วันที่ 26 ต.ค. 2562 กิจกรรมร่วมการอบรมให้ความรู้ด้านเงินอุดหนุนให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ด้านเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ต.ค. 2562 กิจกรรมเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ด้านเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน (งานประสานราชการ)
วันที่ 25 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ต.ค. 2562 กิจกรรมร่วมการอบรมให้ความรู้ด้านเงินอุดหนุนให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ด้านเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 25 ต.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย Growth Mindset (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 24 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 24 ต.ค. 2562 กิจกรรมเปิดเรียน หลังหยุดวันปิยมหาราช (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 23 ต.ค. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันปิยมหาราช (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 22 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 21 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 18 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 17 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 16 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 15 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 11 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 10 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 9 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 8 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 7 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 4 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 3 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 2 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 1 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ต.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 30 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 28 ก.ย. 2562 กิจกรรมลงทะเบียนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 27 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 26 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 26 ก.ย. 2562 กิจกรรมแจกนมโรงเรียน ชั้นป.5 (งานโภชนาการ)
วันที่ 25 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 25 ก.ย. 2562 กิจกรรมแจกนมโรงเรียน ชั้นป.6 (งานโภชนาการ)
วันที่ 24 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ก.ย. 2562 กิจกรรมการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ก.ย. 2562 กิจกรรมขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 24 ก.ย. 2562 กิจกรรมแจกนมโรงเรียน ชั้นป.1 และป.3 (งานโภชนาการ)
วันที่ 23 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทั้ง 2 แผนก ครั้งที่ 5/2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 ก.ย. 2562 กิจกรรมแจกนมโรงเรียน ชั้นป.2 และป.4 (งานโภชนาการ)
วันที่ 23 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 22 ก.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรม Road Show (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 19 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 19 ก.ย. 2562 กิจกรรมเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีทรัพย์สินโรงเรียน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 18 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 17 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 16 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 14 ก.ย. 2562 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2562 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 12 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 11 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานวันเยาวชนแห่งชาติ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 9 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 9 ก.ย. 2562 กิจกรรมทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมผู้ติดตาม ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการโรงเรียน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 5 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 5 ก.ย. 2562 กิจกรรมบริจาคทรัพย์สินที่ใช้งานได้ให้แก่ หน่วยงานภายนอกตามที่มีหนังสือขอรับบริจาค (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 4 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านตัดชุดฟอร์มนักการ ร้านทำเสื้อชมรม และบริษัททัศนศึกษาครูชาวต่างชาติ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 4 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 3 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 2 ก.ย. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ก.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 1 ก.ย. 2562 กิจกรรม6.17.5 จัดพิมพ์ข้อมูลผู้สมัคร จัดทำเอกสาร และประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 29 ส.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมชำระเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (งานประสานราชการ)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 27 ส.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 26 ส.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทั้ง 2 แผนก ครั้งที่ 4/2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 23 ส.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 22 ส.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 21 ส.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 20 ส.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 19 ส.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 17 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานประสานราชการเข้าร่วมอบรมระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) (งานประสานราชการ)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมตัวเเทนผู้บริหารมอบเงินสนับสนุน หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 15 ส.ค. 2562 กิจกรรม6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (วันที่​ 15 ส.ค. 2562 - 8 พ.ย. 2562) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 14 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 13 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2563 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 13 ส.ค. 2562 กิจกรรมเปิดเรียน หลังจากหยุดวันแม่แห่งชาติ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 12 ส.ค. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 8 ส.ค. 2562 กิจกรรมรับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 (งานประสานราชการ)
วันที่ 8 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 7 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 6 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 5 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 2 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรม6.17.3 จัดทำเอกสารประกอบการจำหน่ายใบสมัครและเอกสารรับมอบตัว (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรมตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมพิธิเปิดป้ายอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 31 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 30 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกันทั้ง 2 แผนก ครั้งที่ 3/2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 30 ก.ค. 2562 กิจกรรมเปิดเรียน หลังหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 29 ก.ค. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมงานงบประมาณการเงิน การบัญชีเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถาบันการศึกษาเอกชน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562" (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 25 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 24 ก.ค. 2562 กิจกรรมรับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 24 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 23 ก.ค. 2562 กิจกรรมรับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 23 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 22 ก.ค. 2562 กิจกรรมรับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 22 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 19 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมพนักงานโรงอาหาร (งานโภชนาการ)
วันที่ 19 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 18 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 18 ก.ค. 2562 กิจกรรมเปิดเรียน หลังจากหยุดวันอาสาฬหบูชา เเละวันเข้าพรรษา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 17 ก.ค. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันเข้าพรรษา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 ก.ค. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันอาสาฬหบูชา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 15 ก.ค. 2562 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทซ่อมแซมสระว่ายน้ำ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 15 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 12 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 11 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 10 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 8 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 5 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 4 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 3 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 2 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาในสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 26 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 25 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2562 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาลตรวจสุขภาพครู นักการ พนักงานโรงอาหาร, บริษัทจัดทำแหวนทองคำ, บริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 24 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 20 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกันทั้ง 2 แผนก (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 17 มิ.ย. 2562 กิจกรรมผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในการมารับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ (งานโภชนาการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาร่างระเบียบกองทุนฯ ของโรงเรียน (ฉบับปรับปรุงใหม่) (งานบริหารกองทุน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2562 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูต่างชาติ, โรงพยาบาลตรวจสุขภาพครู บุคลากร นักการ, โรงพยาบาลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และร้านผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากร (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 4 มิ.ย. 2562 กิจกรรมเปิดเรียน หลังจากหยุดวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุดวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2562 กิจกรรมผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประชุมเรื่องกองทุนครูเกษียณ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 30 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 พ.ค. 2562 กิจกรรมผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อเเสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 23 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ ร่วมกันทั้ง 2 แผนก (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 พ.ค. 2562 กิจกรรมแจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 22 พ.ค. 2562 กิจกรรมแจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมเปิดเรียน หลังหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรม แจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 20 พ.ค. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารว่างให้กับนักเรียนครู และบุคลากรของโรงเรียน (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของงานร้านค้าเบเกอรี่ (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.3 งานจัดเลี้ยงอาหารว่างรับรองแขกของโรงเรียน (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.4 การสำรวจวัตถุดิบ (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.5 การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.6 การตรวจรับวัตถุดิบ (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.7 การผลิต (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.8 การจำหน่ายเบเกอรี่ (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.9 การสรุปยอดจำหน่าย (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.10 งานจัดทำเอกสาร รายงานของงานร้านค้าเบเกอรี่ (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562 (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานร้านค้าเบเกอรี่ (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.2 กำหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน และวางแผน (ปฏิทินฝ่ายธุรการ-การเงิน, แผนงาน/กิจกรรมของฝ่าย) ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.4 วางแผน กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฎิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.5 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ค. 2562 กิจกรรมงานสื่อสารมวลชนเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อขอบันทึกภาพนิ่ง (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 13 พ.ค. 2562 กิจกรรมงานร้านเบเกอรีเข้าร่วมอบรม omelette pancake (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.11 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้แก่ การอบรม การสัมมนาฯลฯ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 1 ก.พ. 2562 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 1 ก.พ. 2562 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานร้านค้าเบเกอรี่)