วันที่ 30 เม.ย. 2564 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ เนตรนารี ป.3 ขึ้น ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 9 เม.ย. 2564 กิจกรรมจัดทำข้อมูลสารสนเทสฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 8 เม.ย. 2564 กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2563 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 8 เม.ย. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษานักเรียนประจำปี 2563 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 เม.ย. 2564 กิจกรรมบันทึกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกาษา 2563 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 5 เม.ย. 2564 กิจกรรมสรุปแบบประเมินกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 25 มี.ค. 2564 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563 (งานอภิบาล)
วันที่ 25 มี.ค. 2564 กิจกรรมมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาสีและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.3 (งานกีฬา)
วันที่ 24 มี.ค. 2564 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 มี.ค. 2564 กิจกรรมมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาสีและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.4-ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 24 มี.ค. 2564 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 23 มี.ค. 2564 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มีนาคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน (งานกีฬา)
วันที่ 19 มี.ค. 2564 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 13 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 มี.ค. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 18 มี.ค. 2564 กิจกรรมงานกิจกรรมนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 มี.ค. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 18 มี.ค. 2564 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 17 มี.ค. 2564 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 12 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 มี.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 17 มี.ค. 2564 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 มี.ค. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 16 มี.ค. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 16 มี.ค. 2564 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมงานกิจกรรมนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ระยะ 200 เมตร ป.1 ป.2 (งานกีฬา)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ระยะ 100 เมตร ป.5 ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 15 มี.ค. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 12 มี.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมประกวดการไหว้ (นักเรียนชั้น ป.3) (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 12 มี.ค. 2564 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 มี.ค. 2564 กิจกรรมสภานักเรียนจัดการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชั้น ป.3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 มี.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมประกวดการไหว้ (นักเรียนชั้น 6) (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 11 มี.ค. 2564 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 มี.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมประกวดการไหว้ (นักเรียนชั้น ป.1, ป.5) (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 10 มี.ค. 2564 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 มี.ค. 2564 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 มี.ค. 2564 กิจกรรมสภานักเรียนจัดการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชั้น ป.4 และ ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 มี.ค. 2564 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 มี.ค. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 9 มี.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมประกวดการไหว้ (นักเรียนชั้น ป.2, ป.4) (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 9 มี.ค. 2564 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 มี.ค. 2564 กิจกรรมสภานักเรียนจัดการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชั้น ป.5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 มี.ค. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 9 มี.ค. 2564 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน (งานกีฬา)
วันที่ 8 มี.ค. 2564 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 มี.ค. 2564 กิจกรรมผู้สมัครสภานักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายแก่นักเรียนชั้น ป.3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 มี.ค. 2564 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 มี.ค. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 8 มี.ค. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 6 มี.ค. 2564 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 5 มี.ค. 2564 กิจกรรมนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2/2563 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 5 มี.ค. 2564 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 5 มี.ค. 2564 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 มี.ค. 2564 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (งานอภิบาล)
วันที่ 5 มี.ค. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 4 มี.ค. 2564 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 มี.ค. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมผู้สมัครสภานักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายแก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมที่ปรึกษาเข้ามาให้ความรู้แก่ครูเรื่อง การสังเกตพฤติกรรม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมงานกิจกรรมนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 2 มี.ค. 2564 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 มี.ค. 2564 กิจกรรมผู้สมัครสภานักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายแก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.2 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 มี.ค. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมครู ป.5 เรื่อง การมอบหมาย และวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรมผู้สมัครสภานักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายแก่นักเรียนชั้น ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 26 ก.พ. 2564 กิจกรรมนักเรียนรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.พ. 2564 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 ประจำปีการศึกษา 2563 (งานลูกเสือ)
วันที่ 25 ก.พ. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 25 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 24 ก.พ. 2564 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2563 (งานลูกเสือ)
วันที่ 24 ก.พ. 2564 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ก.พ. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 24 ก.พ. 2564 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 23 ก.พ. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 22 ก.พ. 2564 กิจกรรมนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2/2563 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 22 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมครูระดับชั้น ป.1-ป.2 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรอง (งานลูกเสือ)
วันที่ 22 ก.พ. 2564 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 21 ก.พ. 2564 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกร่วมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (งานอภิบาล)
วันที่ 20 ก.พ. 2564 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกเตรียมความพร้อมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ก.พ. 2564 กิจกรรมธนาคารกรุงไทย สาขาช้างคลาน มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง MCP FAMILY RUN ให้กับโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 9 ก.พ. 2564 กิจกรรมนักเรียนรับไอศกรีมและขนม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และวันตรุษจีน ประจำปี 2564 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.พ. 2564 กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ก.พ. 2564 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 11 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.พ. 2564 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ก.พ. 2564 กิจกรรมผู้สมัครสภานักเรียนบันทึกภาพเคลื่อนไหวสำหรับใช้ในการหาเสียง (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2563 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 2 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษานักเรียนประจำปี 2563 (งานอภิบาล)
วันที่ 29 ม.ค. 2564 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 10 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ม.ค. 2564 กิจกรรมผู้สมัครสภานักเรียนบันทึกภาพสำหรับการหาเสียง (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ม.ค. 2564 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มกราคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ม.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียนมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยงานภายนอก (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 22 ม.ค. 2564 กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียนมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับหน่วยงานภายนอก (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 14 ม.ค. 2564 กิจกรรมงานอภิบาลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจิตตารมณ์มหาพรต (งานอภิบาล)
วันที่ 12 ม.ค. 2564 กิจกรรมตัวแทนของโรงเรียนร่วมบริจาคผ้าห่ม กิจกรรมมงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาวให้กับผู้สูงอายุ สถาบันแมคเคน (งานอภิบาล)
วันที่ 26 ธ.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U12 NORTHERN YOUTH LEAGUE 2020 (งานกีฬา)
วันที่ 24 ธ.ค. 2563 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 22 ธ.ค. 2563 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ธ.ค. 2563 กิจกรรมผลการประกวดกิจกรรมภาพระบายสีวันคริสตมาส (งานอภิบาล)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดใบงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมยี่เป็ง ชั้น ป.1 ป.3 ป.4 และ ป.5 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ธ.ค. 2563 กิจกรรมบริจาคผ้าห่ม (งานอภิบาล)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 9 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดใบงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมยี่เป็ง ชั้น ป.2 และป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 16 ธ.ค. 2563 กิจกรรมงานอภิบาลร่วมกิจกรรมวันครูคำสอนไทย (งานอภิบาล)
วันที่ 16 ธ.ค. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2563 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 14 ธ.ค. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 10 ธ.ค. 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานลูกเสือ)
วันที่ 9 ธ.ค. 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานลูกเสือ)
วันที่ 9 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมแจ้งรายละเอียดนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน E-Sport กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ธ.ค. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 8 ธ.ค. 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานลูกเสือ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ กองร้อยพิเศษ 63 (งานลูกเสือ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2563 ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ธ.ค. 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2563 ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2563 กิจกรรมวจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ธ.ค. 2563 กิจกรรมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันฉลองศาสนนาม (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ธ.ค. 2563 กิจกรรมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมวางแผนการจัดฐานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ธ.ค. 2563 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ช/ญ ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 27 พ.ย. 2563 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ช/ญ ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ช/ญ ป.4 (งานกีฬา)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมพิธี "วันมหาธีรราชเจ้า" รัชกาลที่ 6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมสภานักเรียนและตัวแทนนักเรียนมอบปัจจัยและฝาอะลูมิเนียม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกับเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ช/ญ ป.3 (งานกีฬา)
วันที่ 24 พ.ย. 2563 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ช/ญ ป.1 (งานกีฬา)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ช/ญ ป.2 (งานกีฬา)
วันที่ 18 พ.ย. 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง Day Camp ประจำปี 2563 ชั้น ป.3 (งานลูกเสือ)
วันที่ 18 พ.ย. 2563 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 พ.ย. 2563 กิจกรรมขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 (ค่าย Day Camp) (งานลูกเสือ)
วันที่ 12 พ.ย. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรมนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1/2563 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน (งานอภิบาล)
วันที่ 5 พ.ย. 2563 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6) (งานกีฬา)
วันที่ 4 พ.ย. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 พ.ย. 2563 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5) (งานกีฬา)
วันที่ 4 พ.ย. 2563 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6) (งานกีฬา)
วันที่ 4 พ.ย. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5) (งานกีฬา)
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6) (งานกีฬา)
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 2 พ.ย. 2563 กิจกรรมนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1/2563 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 2 พ.ย. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 พ.ย. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 พ.ย. 2563 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5) (งานกีฬา)
วันที่ 2 พ.ย. 2563 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6) (งานกีฬา)
วันที่ 31 ต.ค. 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2563 ชั้น ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5) (งานกีฬา)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6) (งานกีฬา)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ชักเย่อ ป.3 (งานกีฬา)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5) (งานกีฬา)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6) (งานกีฬา)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ชักเย่อ ป.3 (งานกีฬา)
วันที่ 27 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 27 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ต.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5) (งานกีฬา)
วันที่ 27 ต.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6) (งานกีฬา)
วันที่ 27 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ชักเย่อ ป.3 (งานกีฬา)
วันที่ 27 ต.ค. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5) (งานกีฬา)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6) (งานกีฬา)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ชักเย่อ ป.3 (งานกีฬา)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน (งานกีฬา)
วันที่ 23 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ต.ค. 2563 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 22 ต.ค. 2563 กิจกรรม กำหนดการ การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.2 และ ป.4) (งานกีฬา)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.6) (งานกีฬา)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 20 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 20 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.2 และ ป.5) (งานกีฬา)
วันที่ 19 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 19 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.1 และ ป.4) (งานกีฬา)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมใบงานต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแชร์บอล ประจำปี 2563 (ชั้น ป.6) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.6) (งานกีฬา)
วันที่ 15 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.2 และ ป.5) (งานกีฬา)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.1 และ ป.4) (งานกีฬา)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 13 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแชร์บอล ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.6) (งานกีฬา)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (ชั้น ป.2) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.2 และ ป.5) (งานกีฬา)
วันที่ 8 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.1 และ ป.4) (งานกีฬา)
วันที่ 7 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.6) (งานกีฬา)
วันที่ 7 ต.ค. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 6 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.2 และ ป.5) (งานกีฬา)
วันที่ 6 ต.ค. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬายิงปืน (งานกีฬา)
วันที่ 5 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ต.ค. 2563 กิจกรรมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.1 และ ป.4) (งานกีฬา)
วันที่ 3 ต.ค. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 2 ต.ค. 2563 กิจกรรมครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ต.ค. 2563 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ต.ค. 2563 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนตุลาคม (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ต.ค. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 30 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ก.ย. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 29 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2563 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 29 ก.ย. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 28 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ก.ย. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมเพื่อหารือจัดทำและจำหน่ายของที่ระลึก ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากรุกสากล (งานกีฬา)
วันที่ 24 ก.ย. 2563 กิจกรรมทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 23 ก.ย. 2563 กิจกรรมทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 23 ก.ย. 2563 กิจกรรมงานกีฬาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 22 ก.ย. 2563 กิจกรรม ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 22 ก.ย. 2563 กิจกรรมงานกีฬาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 21 ก.ย. 2563 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ก.ย. 2563 กิจกรรมทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 17 ก.ย. 2563 กิจกรรมลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันบาสเกตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 3 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมเพื่อหารือจัดทำและจำหน่ายของที่ระลึก ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 3 ก.ย. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทนนิส (งานกีฬา)
วันที่ 31 ส.ค. 2563 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมครูเรื่องรายละเอียดการวัดและประเมินผล กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ส.ค. 2563 กิจกรรมแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2563 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 25 ส.ค. 2563 กิจกรรมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ส.ค. 2563 กิจกรรมแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมวางแผนจัดทำและจำหน่ายของที่ระลึก ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ส.ค. 2563 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ส.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ส.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ส.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ส.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ส.ค. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ส.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ส.ค. 2563 กิจกรรมสักการะพระแม่มารีย์วันแม่พระอัสสัมชัญ (งานอภิบาล)
วันที่ 14 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ส.ค. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ส.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ส.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียน คุณครูและมาสเตอร์รับกล้าไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ส.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียน คุณครูและมาสเตอร์รับกล้าไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ส.ค. 2563 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ส.ค. 2563 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณมิสซาศุกร์ต้นเดือน (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ส.ค. 2563 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ส.ค. 2563 กิจกรรมเริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ส.ค. 2563 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ส.ค. 2563 กิจกรรมเริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ส.ค. 2563 กิจกรรมเริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ส.ค. 2563 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ส.ค. 2563 กิจกรรมรับกล้าไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ส.ค. 2563 กิจกรรมเริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ส.ค. 2563 กิจกรรมเริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ส.ค. 2563 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ส.ค. 2563 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ส.ค. 2563 กิจกรรมเริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ส.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ส.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ก.ค. 2563 กิจกรรมที่ปรึกษาเข้ามาให้ความรู้กับกรรมการบริหารงานระดับชั้นเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ก.ค. 2563 กิจกรรมผลงานนักเรียนชนะการประกวดใบงานกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (งานอภิบาล)
วันที่ 24 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ก.ค. 2563 กิจกรรมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียน ป.4-ป.6 ทำกิจกรรมใบงานสัปดาห์นักบุญมงฟอร์ต (งานอภิบาล)
วันที่ 22 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ก.ค. 2563 กิจกรรมพิธีสักการะนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอะ มงฟอร์ต เนื่องในโอกาสวันสถาปนาให้เป็นนักบุญ (งานอภิบาล)
วันที่ 20 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 ทำใบงานกิจกรรมวันสถาปนาของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (งานอภิบาล)
วันที่ 20 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับชมวิดีทัศน์วันไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ก.ค. 2563 กิจกรรมงานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทนนิส (งานกีฬา)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ก.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับชมวิดีทัศน์วันไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจคริสต์ศาสนิกชน ประจำปีการศึกษา 2563 (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ก.ค. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ค. 2563 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2563 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 8 มิ.ย. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 พ.ค. 2563 กิจกรรมประเมินผลการติดตามการสอนครูลูกเสือ (งานลูกเสือ)